ناشر: فضا ، تهران
تعداد عنوان ها: 28
آب و خاک ، خانقاه
اصغر عسکری خانقاه
69,000
بناها و شهر دامغان، فامکی
جعفرپور ؛ دادخواه؛ اشکوری؛ فلامکی؛ محمودی
7,500
بوم شهر ، مرصوصی
پ. گافرن؛ نفیسه مرصوصی؛ گی هویسمان؛ فرانتس اسکالا
54,000
پابلو پیکاسو، فلامکی
محمدمنصور فلامکی
37,000
تاریخ نقد هنر، ونتوری، مدنی،فضا
امیرمدنی ؛ لیونلو ونتوری
52,000
تکنولوژِی مرمت معماری، فلامکی،فضا
محمدمنصور فلامکی
250,000
روشی تاریخی یا پارادایم آنال، استویانویچ، جهانگرد
نسرین جهانگرد؛ ترایان استویانویچ
24,500
زیستگاه اشتراکی آرمانی در برنامه ریزی شهری، راینر، فلامکی
محمدمنصور فلامکی؛ توماس. ای. راینر
30,000
قاهره باز زنده سازی یک کلانشهر تاریخی ، بیانکا ، امیری،فضا
سعیده محتشم امیری؛ استفانو بیانکا؛ فیلیپ جودیدو
252,000
کتاب شناسی هنر، احمدزاده
سعادت احمدزاده
50,000
گستره های معماری ، فلامکی،فضا
محمدمنصور فلامکی
189,000
معماری اکوسیستمی تعادل محیطی در شهر،مانفردی،تیزقلم،فضا
مانفردی نیکولتی؛ سعید تیزقلم زنوزی
360,000
معماری بومی، آلپانوو، فلامکی
آدریانو آلپانوو؛ محمد مهریار؛ مصطفی ربوبی؛ محمدمنصور فلامکی؛ مهیار دادخواه
23,000
معماری و موسیقی، فلامکی،فضا تهران
منصور فلامکی؛ غلامحسین نامی؛ حسینعلی ملاح؛ محمدرضا حائری
90,000
منشور آتن، فلامکی،فضا
محمدمنصور فلامکی
59,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه