ناشر: فضا ، تهران
تعداد عنوان ها: 26
معماری اکوسیستمی تعادل محیطی در شهر،مانفردی،تیزقلم،فضا
سعید تیزقلم زنوزی؛ مانفردی نیکولتی
360,000
بوم شهر ، مرصوصی
پ. گافرن؛ نفیسه مرصوصی؛ گی هویسمان؛ فرانتس اسکالا
54,000
قاهره باز زنده سازی یک کلانشهر تاریخی ، بیانکا ، امیری،فضا
سعیده محتشم امیری؛ استفانو بیانکا؛ فیلیپ جودیدو
252,000
آب و خاک ، خانقاه
اصغر عسکری خانقاه
69,000
نشان های نمادین ژاپن ، قدیمی،فضا
جان دبلیو دوئر؛ سحر قدیمی
195,000
گستره های معماری ، فلامکی،فضا
محمدمنصور فلامکی
189,000
معماری و موسیقی، فلامکی،فضا تهران
منصور فلامکی؛ غلامحسین نامی؛ حسینعلی ملاح؛ محمدرضا حائری
90,000
تکنولوژِی مرمت معماری، فلامکی،فضا
محمدمنصور فلامکی
250,000
روشی تاریخی یا پارادایم آنال، استویانویچ، جهانگرد
نسرین جهانگرد؛ ترایان استویانویچ
24,500
معماری بومی، آلپانوو، فلامکی
محمد مهریار؛ آدریانو آلپانوو؛ مصطفی ربوبی؛ محمدمنصور فلامکی؛ مهیار دادخواه
23,000
تاریخ نقد هنر، ونتوری، مدنی،فضا
لیونلو ونتوری؛ امیرمدنی
52,000
پابلو پیکاسو، فلامکی
محمدمنصور فلامکی
37,000
زیستگاه اشتراکی آرمانی در برنامه ریزی شهری، راینر، فلامکی
محمدمنصور فلامکی؛ توماس. ای. راینر
30,000
کتاب شناسی هنر، احمدزاده
سعادت احمدزاده
50,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه