ناشر: خانه زیست شناسی ، تهران
تعداد عنوان ها: 67
ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی،اردستانی،خانه زیست شناسی
سیدامین اردستانی؛ سیف ا... بهرامی کیا؛ رضا میرحافظ؛ مجید مهدوی
98,000
اصول جانورشناسی هیکمن ، ویرایش 15 ، درویش ، خانه زیست شناسی
گروه مترجمین؛ هیکمن ؛ جمشید درویش
650,000
آنالیز ژن و ژنوم،ریس،هاشمی،خانه زیست شناسی
مهرداد هاشمی؛ ریچارد جی . ریس
220,000
بیوانفورماتیک به زبان ساده با CD،میشل،مرادپور،خانه زیست شناسی
جین مایکل کلاوری؛ زهرا مرادپور؛ سدریک نوتردام؛ عبدالله قاسمیان
250,000
بیوشیمی استرایر 1،اصغری خانه زیست شناسی
محسن اصغری؛ جرمی مارک برگ؛ سعید امین زاده؛ جان .ال تیمشکو؛ لوبرت استرایر؛ لیلا بازرگان؛ مصطفی پویان؛ رضا حسن ساجدی؛ خسروخواجه
140,000
بیوشیمی استرایر 2،اصغری خانه زیست شناسی
محسن اصغری؛ جرمی ام . برگ؛ جان ال . تیمشکو؛ سعید امین زاده؛ لیلا بازرگان؛ لوبرت استرایر؛ مصطفی پویان؛ رضاحسن ساجدی
140,000
بیولوژی سولومون ج1،خانه زیست شناسی
الدرا سولومون؛ گروه مترجمان خانه زیست شناسی؛ لیندا برگ؛ دیانا مارتین
270,000
بیولوژی سولومون ج3،خانه زیست شناسی
گروه مترجمان خانه زیست شناسی؛ الدرا سولومون؛ لیندا برگ؛ دیانا مارتین
270,000
بیولوژی سولومون ج4،خانه زیست شناسی
گروه مترجمان خانه زیست شناسی؛ الدرا سولومون؛ لیندا برگ؛ دیانا مارتین
260,000
بیولوژی سولومون ج6،خانه زیست شناسی
خانه زیست؛ سولومون
200,000
بیولوژی کمپبل ج1،خانه زیست شناسی
نیل کمپبل؛ مصطفی پویان و دیگران
160,000
بیولوژی کمپبل ج2،خانه زیست شناسی
مصطفی پویان و دیگران؛ نیل ؛ کمپبل؛ لارنس میچل؛ جان ریس
220,000
بیولوژی کمپبل ج3،خانه زیست شناسی
گروه مترجمین؛ نیل کمپبل؛ لارنس میچل؛ جان ریس
280,000
بیولوژی کمپبل ج4،خانه زیست شناسی
جین ریس و همکاران؛ خانه زیست شناسی
360,000
بیولوژی کمپبل ج5،خانه زیست شناسی
خانه زیست شناسی؛ ریس ؛ اوری ؛ کاین؛ واسرمن؛ مینورسکای؛ جکسون
180,000
بیولوژی کمپبل ج6،خانه زیست شناسی
خانه زیست شناسی؛ جین ریس؛ اوری ؛ کان؛ واسرمن؛ مینورسکای؛ جکسون
330,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه