ناشر: ترجمان خرد ، مشهد
تعداد عنوان ها: 24
بوم شناسی صنعتی ، هاشمی،ترجمان خرد
سیدحسین هاشمی؛ استانلی. ای. ماناهان؛ فرزام پوراصغرسنگاچین؛ اطهره نژادی؛ فاطمه غفاری رهبر
120,000
تکنولوژی شیر و فرآورده های لبنی،رالف،مرتضوی،ترجمان خرد
علی مرتضوی؛ رالف رالی؛ مصطفی شهیدی؛ وحید حکیم زاده؛ بیتا حکیم عطار؛ فریده طباطبایی
145,000
راهنمای پیشرفته ویندوز ویستا WINDOWS VISTA،محرابی،دانش نگار
پاول مک فدریز؛ ابراهیم عامل محرابی
29,500
راهنمای حل مسائل شیمی عمومی 1،مورتیمر،محرابی،ترجمان خرد
ابراهیم عامل محرابی؛ چارلز مورتیمر؛ وحید عربعلی
28,000
راهنمای حل مسائل شیمی عمومی ج2،مورتیمر، محرابی ، دانش نگار
ابراهیم عامل محرابی؛ چارلز مورتیمر
27,000
راهنما و حل فیزیک پایه 1 (مکانیک) ، بنسون ، طبسی
فروغ السادات طبسی؛ هریس بنسون
75,000
شیمی فیزیک ج1،لوین،محرابی،و6،ترجمان خرد-دانش نگار
ابراهیم عامل محرابی؛ ایرا ان .لواین؛ زهره سعادتی
60,000
فناوری سردخانه و انبارهای مواد غذایی،مرتضوی،ترجمان خردمشهد
سیدعلی مرتضوی؛ رضا حاجی محمدی فریمانی؛ امیر سالاری؛ آیدا خدابنده بایگی
45,000
کامپی در سرزمین اسرار آمیز جلد1 سخت افزار - طراحی ، نعیمی
سمانه نعیمی؛ نگار کرمی؛ سمیرا سرافراز
43,000
کامپی در سرزمین اسرارآمیز جلد2 ویندوز - ورد ، نعیمی
سمیرا سرافراز؛ سمانه نعیمی؛ نگار کرمی
43,000
کامپی در سرزمین اسرارآمیز جلد 3 ویندوز - فتوشاپ ، نعیمی
نگار کرمی؛ سمیرا سرافراز؛ سمانه نعیمی
43,000
کامپی در سرزمین اسرارآمیز جلد 4 ورد - فتوشاپ ، نعیمی
نگار کرمی؛ سمانه نعیمی؛ سمیرا سرافراز
43,000
کامپی در سرزمین اسرارآمیز جلد 5 ویندوز - پاورپوینت ، نعیمی
سمیرا سرافراز؛ نگار کرمی؛ سمانه نعیمی
43,000
مجموعه فرمول های ریاضی برای دانشجویان شیمی،هاشمی
علیرضا هاشمی؛ مسعود زمانپور
9,000
مکانیک آماری ، پتریا،وفایی،ترجمان خرد،گوتنبرگ
علیرضا وفایی؛ آر.کی.پتریا ؛ پاول دی.بیل
190,000