ناشر: انجمن خوردگی ایران
تعداد عنوان ها: 7
رزین های پلی یورتان(خواص و کاربرد)،کثیریها،جهادامیرکبیر
گروهی از نویسندگان؛ محمود کثیریها؛ روح ا... رضاسلطانی؛ یاسر پناهی
110,000
مواد افزودنی رنگ ، کثیریها،انجمن خوردگی
محمود کثیریها؛ طاهره سماعی یکتا
22,000
هوازدگی رنگ ها و پوشش ها،کثیریها،انجمن خوردگی
محمود کثیریها؛ فرشته رضائی
100,000