ناشر: روزنه ، تهران
تعداد عنوان ها: 13
ایندیزاین CS6،شباهنگ،روزنه
مسعود شباهنگ
500,000
اهل کجا هستیم ؟ اصفهانی ، روزنه
مروارید قاسمی اصفهانی
185,000
سنت و مدرنیته،زیباکلام،روزنه
صادق زیباکلام
145,000
فتوشاپ 7 ME،شباهنگ،روزنه
مسعود شباهنگ
115,000
فتوشاپ CS5،شباهنگ،روزنه
مسعود شباهنگ
580,000
معماری و رازجاودانگی،الکساندر،قیومی بیدهندی،روزنه
مهرداد قیومی بیدهندی؛ کریستوفر الکساندر
145,000
هنر و معماری اسلامی،رابرت هیلن،اشراقی،روزنه
اردشیر اشراقی؛ رابرت هیلن برند
145,000