ناشر: پیام پویا ، تهران
تعداد عنوان ها: 12
تشریح مسائل بررسی سیستم های قدرت (ج1) سعادت،ولایتی،علم گستر
محمدحسین ولایتی؛ محسن اسدی؛ سعید آقائی فاروجی
80,000
مجموعه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق(دانشگاه آزاد) ، حجازی
اصلان حجازی؛ داریوش رستمی فرد؛ سارا شادیان؛ کاظم اردانه
120,000
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی ، حجازی
اصلان حجازی؛ داریوش رستمی فرد؛ سارا شادیان؛ کاظم اردانه
120,000
تشریح مسائل بررسی سیستم های قدرت (ج2) ، ولایتی
محمدحسین ولایتی؛ سعید آقایی فاروجی؛ محسن اسدی
25,000
آموزش میکروکنترلرهای خانواده AVR ، حسینی
مصطفی حسینی؛ میکاییل احمدی گیوی
47,000