ناشر: پیام پویا ، تهران
تعداد عنوان ها: 11
آموزش میکروکنترلرهای خانواده AVR ، حسینی
مصطفی حسینی؛ میکاییل احمدی گیوی
47,000
تشریح مسائل بررسی سیستم های قدرت (ج1) سعادت،ولایتی،علم گستر
محمدحسین ولایتی؛ محسن اسدی؛ سعید آقائی فاروجی
80,000
تشریح مسائل بررسی سیستم های قدرت (ج2) ، ولایتی
محمدحسین ولایتی؛ سعید آقایی فاروجی؛ محسن اسدی
25,000
فرهنگ جیبی مهندسی برق ، بهداد
محمدعلی بهداد؛ تکتم جوان راد
33,000
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی ، حجازی
اصلان حجازی؛ داریوش رستمی فرد؛ سارا شادیان؛ کاظم اردانه
120,000