ناشر: آذریون ، تهران
تعداد عنوان ها: 13
اندازه گیری دقیق و کالیبراسیون محمودزاده،ضیایی،آذریون
محمدتقی محمودزاده؛ مصطفی ضیایی
150,000
تعمیر،نصب و نگهداری ماشین های ابزار،محمودزاده،آذریون
محمدتقی محمودزاده؛ عباس پورنعمت اللهی
100,000
تکنولوژی سنگ زنی،محمودزاده،آذریون
محمدتقی محمودزاده
50,000
فرزکاری 1-2(یک و دو)،ضیایی،آذریون
مصطفی ضیایی؛ محمدتقی محمودزاده
150,000
گنجینه جامع شیمی آلی،بیکیان،دانشمند
محمدرضا قلی بیکیان؛ مریم خالصی؛ مجتبی موسوی
75,000
گنجینه سوالات شیمی آلی(سراسری)،صادقی،دانشمند
مسعود صادقی؛ محمدرضا قلی بیکیان
200,000
مرجع کامل جیگ و فیکسچر (قید و بست) ، محمودزاده،آذریون
محمد تقی محمود زاده؛ جواد شهبازی کرمی
140,000