ناشر: شایان نمودار ، تهران
تعداد عنوان ها: 18
ارتودنسی بیشارا ج1،طیبی،شایان نمودار
سمیر بیشارا؛ علی طیبی
80,000
بی حسی موضعی در دندانپزشکی،مالامد2013،کریمی مبارکه،آرتین طب
برات اله شبان؛ بهزاد کریمی مبارکه؛ محمود کریمی مبارکه
498,000
پروتز پارسیل متحرک،مک کارکن2011،نوربخش،شایان نمودار
مک کراکن؛ مهران نوربخش؛ آلن کرر؛ ساحل مقتدرنژاد؛ دیوید برون
370,000
پریودنتولوژِی بالینیCDR،کارانزا2011،مسلمی،شایان نمودار
کارانزا ؛ ندا مسلمی؛ محدثه حیدری
328,000
پریودنتولوژی بالینی ج2،کارانزا 2011،مسلمی،شایان نمودار
ندا مسلمی؛ مهرناز صدیقی؛ افشین خورسند؛ یدالله سلیمانی شایسته
420,000
پریودنتولوژی بالینی کارنزا 2006 ، ج1 ، خورسند ، شایان نمودار
کارانزا ؛ افشین خورسندی؛ یدالله سلیمانی شایسته
220,000
جراحی دهان فک و صورت ج1،پیترسون2014،جهانگیرنیا،شایان نمودار
علیرضا جهانگیرنیا؛ پیترسون ؛ محمدحسین نجف پور؛ محمدعلی دولت آبادی؛ زهرا نعمت الهی
370,000
جراحی دهان فک و صورت ج2،پیترسون2014،جهانگیرنیا،شایان نمودار
علیرضا جهانگیرنیا؛ پیترسون ؛ محمدعلی دولت آبادی؛ محمدحسین نجف پور؛ زهرا نعمت الهی
370,000
ضروریات دندانپزشکی جامعه نگرCDR/DDQ،پاکشیر،شایان نمودار
امیرعلی کرمی فر؛ حمیدرضا پاکشیر؛ سارنگ سعادت
108,000
مبانی پروتزهای ثابت،شیلینبرگ2014،نوربخش،شایان نمودار
مهران نوربخش؛ هربرت تی.شیلینبرگ
490,000