ناشر: نورعلم (بیان)،تهران
تعداد عنوان ها: 27
برنامه ریزی کاربردی اراضی شهری (سیستمه و مدلها)،عسگری،نورعلم
علی عسگری؛ امید ارزانی؛ پدرام رخشانی
40,000
پول، ارز و بانکداری، میرباقری،نورعلم
میرناصر میرباقری؛ انور احمدی
120,000
تجارت الکترونیک مفاهیم کاربردها ،کینگ ، معمارنژاد ، نورعلم 6
عبس معمارنژاد؛ افریم توربان؛ دوید کینگ؛ جی لی؛ دنیس ویهلند
55,000
تکنولوژی بیوگاز در ایران،قائمی،نورعلم همدان
فرزانه قائمی؛ حسین صادقی
120,000
توسعه پایدار و مدیریت دولتی ،ابراهیم پور،نورعلم
دنیز زینب لئونبرگر؛ حبیب ابراهیم پور؛ جان آر.بارتل؛ محمد فرهنگ
87,000
تئوری اقتصاد خرد پیشرفته ج1،جفری جهل،سامتی،نورعلم
مرتضی سامتی؛ جفری جهل؛ فیلیپ زنی؛ محمد مستولی زاده؛ سمانه مقدس فر
185,000
حل مقدمه ای بر نظریه آمارج1 صادقی فر ، نورعلم
مجید صادقی فر؛ ناصر رضایی ایوب
127,000
درآمدی بر تجارت الکترونیک ، اسدزاده ، نورعلم
احمد اسدزاده؛ مهناز طاهونی
187,000
درس،نکته و تست آمار و احتمال آزمون ارشد مدیریت و حسابداری ، قریه گپی ،نورعلم
نوشین خانی قریه گپی؛ نصیبه خیراله زاده؛ زهرا فولادیان
68,000
طراحی کار و شغل ، پارکر ، کاظمی ، نورعلم
شارون پارکر؛ مهدی کاظمی؛ توبی وال؛ مهرداد همراهی
48,000
فقر کودک در ایران ، محمودی ، نورعلم
وحید محمودی؛ عزت الله عباسیان
87,000
کارآفرینی ، زرینی ، نورعلم
ابراهیم زرینی؛ رضوان دهبانی
75,000
کار سنجی (ارزیابی کارو زمان )،جوانمرد،نورعلم
حبیب اله جوانمرد؛ نورمحمد لرکی
50,000
مقدمه ای بر مبانی تجارت الکترونیکی ، دژپسند ، نورعلم
فرهاد دژپسند؛ احسان رسولی نژاد
87,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه