ناشر: علمی کاربردی جهاد کشاورزی، تهران
تعداد عنوان ها: 132
اصول بهداشت و پیشگیری از بیماریهای طیور،بواسحاقی،کلانی،جهادکشاورزی
حمزه بو اسحاقی؛ مهدی کلانی؛ حسین پاشا زانوسی
110,000
اصول پرورش مرغ تخمگذار،رکنی،جهادکشاورزی
حسن رکنی؛ رضا ناصرالاسلامی؛ ساسان شمس سبحانی
42,000
اصول جنگل کاری ، دانه کار،جهادکشاورزی
افشین دانه کار؛ بیت اله محمودی
95,000
آفلاتوکسین ها(اهمیت آنها در بهداشت عمومی و کشاورزی)،ابیانه،جهادکشاورزی
مهدی رزاقی ابیانه؛ یونس پیله ور سلطان احمدی؛ شمس قهفرخی؛ سهیل علی نژاد
48,000
آمار و احتمال ، ایزی، کریمی نژاد
جواد ایزی؛ غلامرضا کریمی نژاد؛ محمدحسن غلامپور
32,000
ایمنی شناسی، موسوی
طاهره موسوی
21,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه