ناشر: علمی کاربردی جهاد کشاورزی، تهران
تعداد عنوان ها: 122
اصول بهداشت و پیشگیری از بیماریهای طیور،بواسحاقی،کلانی،جهادکشاورزی
حمزه بو اسحاقی؛ مهدی کلانی؛ حسین پاشا زانوسی
110,000
اصول جنگل کاری ، دانه کار،جهادکشاورزی
افشین دانه کار؛ بیت اله محمودی
95,000
آفلاتوکسین ها(اهمیت آنها در بهداشت عمومی و کشاورزی)،ابیانه،جهادکشاورزی
مهدی رزاقی ابیانه؛ یونس پیله ور سلطان احمدی؛ شمس قهفرخی؛ سهیل علی نژاد
48,000
آمار و احتمال ، ایزی، کریمی نژاد
جواد ایزی؛ غلامرضا کریمی نژاد؛ محمدحسن غلامپور
32,000
ایمنی شناسی، موسوی
طاهره موسوی
21,000
انگلیسی دامپروری 1 (ESP)، بهره مند، مرعشی
محمود بهره مند؛ حمید مرعشی؛ حسین ملانظر؛ عباسعلی رضائی
7,000
انگل شناسی ماهیان ، پازوکی،جهادکشاورزی
جمیله پازوکی؛ محمود معصومیان
28,000
بیماری های اندام های حرکتی اسب،اسدی،جهادکشاورزی
محمدرضا اسدی؛ محمد حجازی؛ محسن احمدی نژاد
150,000
بیماریهای عفونی دام های بزرگ،افشاری،جهادکشاورزی
غلامرضا افشاری؛ عبدالمجید چلاجور؛ بیژن جوادی
85,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه