ناشر: شباهنگ ، تهران
تعداد عنوان ها: 35
صنعت شیر ، فرهنودی ، شباهنگ
فرهاد فرهنودی
500,000
تئوری رنگ ، پرامون ، قدرتی ، شباهنگ
عربعلی شروه؛ خوزه م.پارامون؛ زهرا قدرتی
150,000
مینیاتورهای شطرنج ، 400 بازی ترکیبی ، رویزمان ، گنجیان
عنایت الله گنجیان؛ آ . رویزمان
120,000
دفاع هندی شاه ، ماروویچ ، طلوعی فر
محمود طلوعی فر؛ درزان ماروویچ؛ مسعود علی مدد
90,000
هوش شطرنجی ، شیتس ، مرتضوی،شباهنگ
آ.لیف شیتس؛ کاظم مرتضوی
75,000
تاکتیک های شطرنج ، میرزایی ، شباهنگ
سام پالاتنیک؛ حسین میرزایی؛ لو آلبورت؛ گلچهره میرزایی
35,000
شطرنج برای کودکان ، چندلر ،بهاری ، شباهنگ
خشایار بهاری؛ مورای چندلر؛ هلن میلیگان
90,000
مایزلیس ، تئوری بنیادی شطرنج ، رضایی ، شباهنگ
رضا رضایی؛ مایزلیس ایلیالوویچ
120,000
روش من ، نیمزوویچ ، بهاری ، شباهنگ
آرون نیمزوویچ؛ خشایار بهادری
95,000
دفاع سیسیلی ، اوکانال ، طلوعی فر ، شباهنگ
محمود طلوعی فر؛ دیوید لوی؛ مسعود علی مدد؛ کوین اوکانال
60,000
هنر قربانی در شطرنج ، اشپیلمان ، شریفی ، شباهنگ
شاهین امیری شریفی؛ رودولف اشپیلمان
55,000
تئوری شطرنج ، باردن ، طلوعی فر،شباهنگ
محمود طلوعی فر؛ لئونارد بارن؛ حمید بلوچ
95,000
ساختارهای پیاده ای برنده ، بابورین ، صبحدل ، شباهنگ
یاسر صبحدل؛ الکساندر بابورین
125,000
چقدر باهوش هستید ؟،مانزرت ، بلوچ ، شباهنگ
حمیدرضا بلوچ؛ آلفرد مانزرت
25,000
گرامر کامل زبان انگلیسی بر اساس GRAMMAR IN USE ، مورفی،شباهنگ
حمید بلوچ؛ ریموند مورفی؛ ویلیام اسمالزر
85,000
جدول های اعداد سودوکو ، خبیری ، شباهنگ
خسرو خبیری؛ شهروز خبیری
25,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه