ناشر: اشراقی (صفار) ، تهران
تعداد عنوان ها: 70
روش های کاربردی در تفکر سیستمی ، عادل آذر
باب ویلیامز؛ عادل آذر؛ ریچارد هاملبرونر؛ سعید جهانیان
210,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1 قسمت2 ، ویرایش 7 ، جمشیدی ، صفار
فرزین حاجی جمشیدی -هوشمند سردار-علی اسلامی خوزانی -مهرداد آزادی؛ رابرت ا آدامز -کریستفر اسکیس
350,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد1قسمت1 توماس ،جمشیدی ویرایش14 صفار
فرزین حاجی جمشیدی؛ جورج توماس؛ مهرداد آزادی؛ جوئل هاس؛ هیل ؛ ویر
400,000
مدیریت عملکرد(فرد،تیم و سازمان)،آرمسترانگ،قلیچ لی،صفار
بهروز قلیچ لی؛ مایکل آرمسترانگ؛ داریوش غلام زاده
190,000
راهنمای حل مبانی فیزیک 3:شاره ها،موج ها ،ویرایش10 ، بروجنی ، صفار
روح اله خلیلی بروجنی؛ البرز ضرغام بروجنی
250,000
رویکرد اسلامی به مدیریت استراتژیک،فانتین،دلخواه،صفار
رودریگو فانتین؛ جلیل دلخواه؛ خالق احمد؛ سونیا صرامی
120,000
مبانی فیزیک ج3:شاره ها،موجها،نور و فیزیک جدید،هالیدی،جلیلیان نصرتی،و10،صفار
محمدرضا جلیلیان نصرتی؛ دیوید هالیدی؛ محمد عابدینی؛ رابرت رزنیک؛ مجتبی پرهیزگار؛ جرل واکر؛ روح الله خلیلی بروجنی
250,000
مهارت سیاسی در کار،تاثیرمهارت سیاسی بر اثربخشی شغلی،جرالدفریس،فانی،صفار
علی اصغر فانی؛ جرالد آر فریس؛ فاطمه شیخی نژاد؛ شری ال دیویدسن؛ پاملا ال پروی
125,000
اصول حسابداری(2)،تالیف،نوروش،صفار
ایرج نوروش؛ فیض الله شیرزادی
250,000
فرهنگ حسابداری نوروش،نوروش،ایمان-صفار
ایرج نوروش؛ رضا شیروانی
320,000
حسابداری مدیریت،نوروش،صفار
ایرج نوروش؛ بیتا مشایخی؛ فریما نوروش
280,000
مدیریت رفتار سازمانی بین المللی،نانسی آدلر،الوانی،صفار
مهدی الوانی؛ نانسی جی.آدلر؛ بهروز پورولی؛ آلیسون گاندرسن؛ اکرم نوری
180,000
مبانی فیزیک ج2:الکتریسیته و مغناطیس،هالیدی،نصرتی،و10،صفار
دیوید هالیدی؛ محمدرضا جلیلیان نصرتی؛ رابرت رزنیک؛ محمد عابدینی؛ جرل واکر
250,000
آموزش برق ساختمان درجه 1 ، مسگری
علی مسگری هادی قناد
120,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه