ناشر: اشراقی (صفار) ، تهران
تعداد عنوان ها: 69
روش های کاربردی در تفکر سیستمی ، عادل آذر
باب ویلیامز؛ عادل آذر؛ سعید جهانیان؛ ریچارد هاملبرونر
210,000
نوآوری چابک ، موریس ، توکلی ، اشراقی
لانگ دان موریس؛ غلامرضا توکلی؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ موزس ما؛ پو چی وو؛ محمدرضا اسدپور؛ امیر ذاکری
300,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد1قسمت1 توماس ،جمشیدی ویرایش14 صفار
جورج توماس؛ فرزین حاجی جمشیدی؛ جوئل هاس؛ مهرداد آزادی؛ هیل ؛ ویر
400,000
مدیریت عملکرد(فرد،تیم و سازمان)،آرمسترانگ،قلیچ لی،صفار
بهروز قلیچ لی؛ مایکل آرمسترانگ؛ داریوش غلام زاده
190,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1 قسمت2 ، ویرایش 7 ، جمشیدی ، صفار
رابرت ا آدامز -کریستفر اسکیس؛ فرزین حاجی جمشیدی -هوشمند سردار-علی اسلامی خوزانی -مهرداد آزادی
350,000
راهنمای حل مبانی فیزیک 3:شاره ها،موج ها ،ویرایش10 ، بروجنی ، صفار
روح اله خلیلی بروجنی؛ البرز ضرغام بروجنی
250,000
رویکرد اسلامی به مدیریت استراتژیک،فانتین،دلخواه،صفار
جلیل دلخواه؛ رودریگو فانتین؛ خالق احمد؛ سونیا صرامی
120,000
مهارت سیاسی در کار،تاثیرمهارت سیاسی بر اثربخشی شغلی،جرالدفریس،فانی،صفار
علی اصغر فانی؛ جرالد آر فریس؛ فاطمه شیخی نژاد؛ شری ال دیویدسن؛ پاملا ال پروی
125,000
مبانی فیزیک ج2:الکتریسیته و مغناطیس،هالیدی،نصرتی،و10،صفار
دیوید هالیدی؛ محمدرضا جلیلیان نصرتی؛ رابرت رزنیک؛ محمد عابدینی؛ جرل واکر
250,000
حسابداری مدیریت،نوروش،صفار
ایرج نوروش؛ بیتا مشایخی؛ فریما نوروش
280,000
مدیریت رفتار سازمانی بین المللی،نانسی آدلر،الوانی،صفار
نانسی جی.آدلر؛ مهدی الوانی؛ آلیسون گاندرسن؛ بهروز پورولی؛ اکرم نوری
180,000
راهنمای مسائل مبانی فیزیک1:مکانیک و گرما،هالیدی،بروجنی، و10،صفار
دیوید هالیدی؛ روح الله خلیلی بروجنی؛ رابرت رزنیک؛ راحله زادفتح الله؛ جرل واکر
350,000
راهنمای حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج 1 ق 1،توماس،و12،جمشیدی،صفار
فرزین حاجی جمشیدی؛ جورج توماس؛ جوئل هاس؛ مهرداد آزادی؛ موریس ویر
180,000
فرهنگ حسابداری نوروش،نوروش،ایمان-صفار
ایرج نوروش؛ رضا شیروانی
320,000
آموزش برق ساختمان درجه 1 ، مسگری
علی مسگری هادی قناد
120,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه