ناشر: دانشگاه شهید چمران ، اهواز
تعداد عنوان ها: 24
آتشفشان شناسی ، پور کاسب،د.چمران
هوشنگ پور کاسب؛ جی ام؛ باردینت چف
90,000
اختلالات متابولیک و مایکوتوکسین ها در پرندگان ، لیسون ، جعفری،د.چمران
اس. لیسون؛ رمضانعلی جعفری؛ جی. دیاز؛ منصور میاحی؛ جی. دی. سامرس
110,000
اصلاح پنبه از طریق هتروزیس ، سینگ ، مامقانی ، د.چمران
فوندان سینگ؛ رضا مامقانی؛ سانجیو سینگ؛ علیرضا شافعی نیا
30,000
اطلس بافت شناسی ماهی ، مروتی ، د.چمران
حسن مروتی؛ فرانک جنتن؛ ادی تروینک؛ رحیم عبدی؛ زهرا بصیر؛ آندر دان گوی
120,000
جریان در کانالهای باز،شفاعی بجستان،د.چمران
محمود شفاعی بجستان؛ سوبهاش جین
80,000
جنین شناسی دامپزشکی (بخش دوم) ، رنجبر
رضا رنجبر؛ تی. آ. مکگدی؛ حسن مروتی؛ پی جی کوین؛ ای اس فیتز پاتریک؛ ام. تی. ریان
150,000
راهنمای باکتری شناسی ماهی و صدف داران: روش کار و تکنیک ها ، پیغان،د.چمران
رحیم پیغان؛ کیمبرلی. ا. وایتمن؛ شادی افتخار معنوی
50,000
راهنمای تخمین آب مورد نیاز فضاهای سبز شهری ، برومندنسب ، د.چمران
سعید برومندنسب؛ ال.آر کاستلو؛ جواد آینه چی؛ ان.پی ماتنی وژ.آر کلارک
46,000
سیستم های مهندسی عمران ، آندرو ، افشار ، د.چمران
آندرو ب.تمپلمن؛ محمد هادی افشار؛ حمیدرضا غفوری
50,000
شیمی معدنی (2) ، بهشتی،د.چمران
عزیزالله بهشتی
110,000
کاربردهای مهندسی متابولیک در گیاهان ، رابرت ، راهنما ، د.چمران
افراسیاب راهنما؛ رابرت ورپورت؛ آگوست ویلهلم آلفرمن؛ علیرضا عباسی؛ عبدالرحمن رسول نیا؛ تانگیرالا سوداکار جانسون
350,000
کتاب مرجع بافت شناسی دامپزشکی ج1،دلمن،عرفانی مجد،د.چمران
نعیم عرفانی مجد؛ جوآن یورال؛ نگین سلامات؛ بریان ال.فراپایر
75,000
مبانی مهندسی برق ، اسمیت ، رزاز ، د.چمران
مرتضی رزاز؛ آی.مکنزی اسمیت؛ قدرت اله سیف السادات؛ رک.تی.هوزی
60,000