ناشر: دانشگاه شهید چمران ، اهواز
تعداد عنوان ها: 62
ااطلس سنگهای آذرین در مقاطع نازک میکروسکوپی ، پورکاسب ، د.چمران
دبلیو.اس.مکنزی ؛ هوشنگ پورکاسب؛ سی.اچ.دونالدسون ؛ سی.گیل فورد
120,000
آبیاری و مدیریت آب ، دونین ، راهدار،د.چمران
محمدرضا راهدار؛ ال. دی. دونین؛ دی. دبلیو. وستکات
15,000
آتشفشان شناسی ، پور کاسب،د.چمران
هوشنگ پور کاسب؛ جی ام؛ باردینت چف
90,000
اختلالات متابولیک و مایکوتوکسین ها در پرندگان ، لیسون ، جعفری،د.چمران
رمضانعلی جعفری؛ اس. لیسون؛ جی. دیاز؛ منصور میاحی؛ جی. دی. سامرس
110,000
اصلاح پنبه از طریق هتروزیس ، سینگ ، مامقانی ، د.چمران
رضا مامقانی؛ فوندان سینگ؛ علیرضا شافعی نیا؛ سانجیو سینگ
30,000
اصول و روش های آبیاری تحت فشار ، فوکیدز،برومندنسب ، د.چمران
سعید برومندنسب؛ آ.فوکیدز ؛ جواد آینه چی
85,000
اطلس بافت شناسی ماهی ، مروتی ، د.چمران
فرانک جنتن؛ حسن مروتی؛ ادی تروینک؛ رحیم عبدی؛ زهرا بصیر؛ آندر دان گوی
120,000
اطلس کانه ها ، مارشال ، زراسوندی، د.چمران
علیرضا زراسوندی؛ دان مارشال؛ سی دی آنجلین؛ حمید مومین
50,000
بازارهای برق و عملیات سیستم های قدرت ، جورابیان، د.چمران
فرد.آی.دنی ؛ محمود جورابیان؛ امین رئیس زاده؛ دیود .ایی.دیسموکیس
60,000
بیماری های ماهی کپور و سایرکپور ماهیان ، علیشاهی ، د.چمران
د. هول؛ مجتبی علیشاهی؛ رحیم پیغان؛ د. بوک؛ پ. بارگس؛ ا. ولبی
70,000
پاسخ گیاهان به تنش های غیر زیستی،هیرایبرت،راهنما،د.چمران
هیرایبرت هیرت؛ افراسیاب راهنما؛ کاظم پوستینی؛ کازوئو شینوزاکی؛ شهریار ساسانی؛ حمیدرضا عیسوند
350,000
پرورش سبزی ، دانشور،د.چمران
محمدحسین دانشور
80,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه