ناشر: خاک ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 67
مفاهیم پایه در معماری،وایت،احمدی نژاد،خاک اصفهان
محمد احمدی نژاد؛ ادوارت.ت.وایت
328,000
مبانی برنامه ریزی معماری،ویلیام،احمدی نژاد،خاک
محمد احمدی نژاد؛ ویلیام ام . پنیا؛ استیون ای . پارشال
328,000
بیت شهر،ویلیام میچل،شامس،خاک اصفهان
علی شامس؛ ویلیام جی میچل
128,000
اقلیم و معماری،کسمایی،و2،خاک اصفهان
مرتضی کسمایی؛ محمد احمدی نژاد
398,000
معماری ، فرم ، فضا ، نظم ، چینگ ، احمدی نژاد ، خاک اصفهان
محمد احمدی نژاد؛ فرانسیس د.ک.چینگ
368,000
فرهنگ تصویری معماری ، چینگ ، احمدی نژاد،خاک
محمد احمدی نژاد؛ د. ک. چینگ
380,000
الفبای سازه برای نو معماری آموزان، خاک اصفهان
امیربال افشان؛ یادداشت های سازه ای تونی هانت؛ یاسر پرسنده خیال
58,000
دانشنامه دیداری معماری ، احمدی نژاد،خاک اصفهان
محمد احمدی نژاد؛ ارنست م . بردن
178,000
اطلس گونه شناسی پلان های مسکونی ، احمدی نژاد
محمد احمدی نژاد؛ فریدریکه اشنایدر
198,000
اسکیس های مدادی ویراست 2 ،وانگ، احمدی نژاد،خاک
محمد احمدی نژاد؛ توماس سی وانگ
78,000
ابعاد انسانی و فضاهای داخلی،احمدی نژاد،خاک اصفهان
جولیس پانرو؛ محمد احمدی نژاد؛ مارتین زلنیک
680,000
روند طراحی ، میلر ، احمدی نژاد
محمد احمدی نژاد؛ سام اف. میلر؛ مهرنوش فخارزاده
98,000
الفبای معماری،هلمن،احمدی نژاد،خاک اصفهان
لویی هلمن؛ محمد احمدی نژاد
138,000
روند طراحی در پیش سازی ساختمان،اسمیت،جذبی،احمدی نژاد،خاک
علی رضا جذبی؛ توماس اسمیت؛ محمد احمدی نژاد؛ کارلوتستا
128,000
روند طراحی در پیش سازی ساختمان ، اسمیت ،جذبی،احمدی نژاد، خاک
توماس اسمیت؛ علیرضا جذبی؛ محمد احمدی نژاد؛ کارلوتستا
158,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه