ناشر: خاک ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 69
ابعاد انسانی و فضاهای داخلی،احمدی نژاد،خاک اصفهان
جولیس پانرو؛ محمد احمدی نژاد؛ مارتین زلنیک
388,000
اسکیس + راندو ، احمدی نژاد
رابرت . اس الیور؛ محمد احمدی نژاد
198,000
اسکیس هایی از ژاپن ، چینگ ، احمدی نژاد
محمد احمدی نژاد؛ فرانسیس د . ک . چینگ
68,000
اسکیس های مدادی ویراست 2 ،وانگ، احمدی نژاد،خاک
محمد احمدی نژاد؛ توماس سی وانگ
78,000
اقلیم و معماری،کسمایی،و2،خاک اصفهان
مرتضی کسمایی؛ محمد احمدی نژاد
398,000
الفبای سازه برای نو معماری آموزان، خاک اصفهان
امیربال افشان؛ یادداشت های سازه ای تونی هانت؛ یاسر پرسنده خیال
58,000
الفبای معماری،هلمن،احمدی نژاد،خاک اصفهان
محمد احمدی نژاد؛ لویی هلمن
138,000
آموزش نرم افزار V-Ray،روشن ضمیر،خاک
شیما روشن ضمیر؛ چیافو چیانگ؛ مرتضی فرهادیان دهکردی؛ دامین آلمور
88,000
آهن تزئینی ، احمدی نژاد
گابریل مندل؛ محمد احمدی نژاد
28,000
بادخان ، ملاحظات کاربردی باد در سخنمان ، احمدی نژاد
محمد احمدی نژاد؛ مهندسین مشاور بتل مک کارتی
128,000
بیت شهر،ویلیام میچل،شامس،خاک اصفهان
ویلیام جی میچل؛ علی شامس
128,000
تاریخ معماری جهان،چنگ،احمدی نژاد،خاک اصفهان
محمد احمدی نژاد؛ فرانسیس د. ک. چینگ؛ ویکرا مادیتیا پراکاش؛ مارک ام. یارزومبک
580,000
تناسبات در معماری ، کریر ، احمدی نژاد،خاک
محمد احمدی نژاد؛ راب کریر
108,000
تهویه طبیعی،احمدی نژاد،خاک اصفهان
محمد احمدی نژاد؛ هالگر کوخ - نیلسن
38,000
چند وجهی های نامتناهی ، واچمن ، روزرخ،خاک اصفهان
نادر روزرخ؛ ا . واچمن؛ م . بورت؛ م . کلینمن
48,000
داده های معماری نویفرت 2010 ، احمدی نژاد،خاک
محمد احمدی نژاد؛ ارنست و پیتر نویفرت
198,000
دانشنامه دیداری معماری ، احمدی نژاد،خاک اصفهان
محمد احمدی نژاد؛ ارنست م . بردن
178,000
دستنامه بازارائه معماری ، احمدی نژاد،خاک
محمد احمدی نژاد؛ پل لازیو
78,000
راندو و ترسیم رنگی ، احمدی نژاد
محمد احمدی نژاد؛ مایکل ای دویل
228,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه