ناشر: شیوه ، تهران
تعداد عنوان ها: 42
آتیه ما،علی زاده،شیوه
خلیل علی زاده
100,000
آشنایی با اصول طراحی نیروگاه های حرارتی 1،موننکو،شیوه
شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
150,000
آشنایی با اصول طراحی نیروگاه های حرارتی 2،موننکو،شیوه
شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
150,000
اصول مصاحبه استخدامی،صفری،شیوه
اکبر صفری؛ احمد غرویان
13,000
آموزش رانندگی برای معلولین (ناتوان جسمی)، فالکمر، کانی
توربیون فالکمر؛ اسفندیار حیدری کانی؛ لارس گوستاوسون؛ بنی نیلسون
18,000
تست انتقال حرارت ، نوعی
حسین نوعی؛ محمدرضا تقی زاده
45,000
جرایم ناشی از کار و رویه قضایی،عابدی،شیوه
محمد اسدی جونوشی؛ داود عابدی
40,000
چشم سازمان ، صادقی
امین صادقی؛ عبدالمجید غرویان
30,000
رهبری بر مبنای الگو ، رضایی زاده
محمود رضایی زاده؛ سیروس پناهی؛ علیرضا شاهرخی
20,000
طراحی جامع پست های فشار قوی،موننکو،شیوه
شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
950,000
طراحی و معماری کامپیوتر رابط نرم افزار و سخت افزار ، هزارخانی
جان هنسی؛ سامان هزارخانی؛ دیوید پترسون
133,000
عملیات راهسازی و ابنیه فنی،علی بخشی،شیوه
آرتور ویگنال؛ رضا علی بخشی؛ پیام داودی؛ پیتر اس. کندریک
70,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه