ناشر: دانشگاه شهید باهنر ، کرمان
تعداد عنوان ها: 22
تشریح لرزه نگاشتها ، کولهانگ ، فاطمی
جلیل الدین فاطمی؛ اتا کولهانک؛ احمد عباس نژاد
6,400
دارونامه جامع دام های کوچک (سگ و گربه)،ملایی،د.باهنرکرمان
مجتبی علی ملایی؛ بهارک اختر دانش
140,000
راهنمای مراقبت ونگهداری استخر،د.باهنر
طهمورث نورایی؛ رالف ال.جانسون؛ کاظم سعیدی
9,500
کشت بافت درختان چوبی ، بونگا ، آروین
محمدجواد آروین؛ ج . ام . بونگا؛ پی . ون آدرکاس
23,000
مبانی دیرینه شناسی ج 1 (بی مهرگان ، ایکنوفسیل ها ، گیاهان)،وزیری
محمدرضا وزیری؛ محمد داستانپور؛ وحیده ناظری
25,000
مبانی دیرینه شناسی ج 2 (میکروفسیل ها) ، وزیری، مرکزنشر
محمدرضا وزیری؛ محمد داستانپور؛ وحیده ناظری
35,000
مقدمه ای بر تحلیل رگرسیون خطی،مونتگمری،پاریزی،د.باهنرکرمان،مرکزنشر
ابراهیم رضوی پاریزی؛ داگلاس مونتگمری؛ الیزابت پک
80,000
ناهنجاری های متابولیکی شایع در گوسفند و بز ، دیانی،د.شهیدباهنر
امید دیانی؛ الهام محبی؛ شبنم جهانگیری
32,000
نخستین درس در نظریه گروه ها،باتاچاریا،زاهدی،د.باهنر کرمان
محمد مهدی زاهدی؛ پ . ب . باتاچاریا؛ س . ک . جین؛ رضا عامری
2,800
واژه نامه سه زبانه روانشناسی(انگلیسی-فرانسه-فارسی)د0باهنر
محمدعلی مختاری اردکانی؛ فاطمه مهرابی زاده هنرمند
20,000