ناشر: فارابی ، تهران
تعداد عنوان ها: 8
احساس و ادراک ، اتکینسون ، ابراهیمی مقدم ، فارابی
حسین ابراهیمی مقدم؛ ریتا .ال.آتکینسون و همکاران
105,000
دانش غذا ، تغذیه و سلامتی ، کامرون ، کوهی کمالی، فارابی
داریوش کوهی کمالی؛ برایان افاکس؛ آلن جی.کامرون
34,000
رفتار مصرف کننده (عوامل بیرونی) ج2 ، صالح اردستانی ، فارابی
عباس صالح اردستانی؛ جان سی.موون؛ میشل اس.مینور
30,000
طراحی مفهومی فرآیندهای شیمیایی،داگلاس،نقوی،فارابی
مهرداد نقوی؛ میرسعید موسوی کریمی
220,000