ناشر: فارابی ، تهران
تعداد عنوان ها: 6
طراحی مفهومی فرآیندهای شیمیایی،داگلاس،نقوی،فارابی
مهرداد نقوی؛ میرسعید موسوی کریمی
220,000
رفتار مصرف کننده ج2:(عوامل بیرونی)،سی مون،صالح اردستانی،نشرفارابی
عباس صالح اردستانی؛ جان سی.موون؛ میشل اس.مینور
30,000
دانش غذا ، تغذیه و سلامتی ، کامرون ، کوهی کمالی، فارابی
داریوش کوهی کمالی؛ برایان افاکس؛ آلن جی.کامرون
34,000