ناشر: اطهران ، تبریز
تعداد عنوان ها: 31
ارزیابی کار و زمان،نهایی،پوردربانی،اطهران تبریز
وحید سعید نهایی؛ راضیه پوردربانی
170,000
آمار و احتمال1 ، تبریزی
بهرام کسکین تبریزی؛ هژیر حومئی
65,000
تشریح کامل مسایل پردازش سیگنال گسسته درزمان،اپنهایم،وارثی،و3،آشیناتبریز
کاظم وارثی؛ آلن وی. اپنهایم؛ جابر فلاح اردشیر؛ راند دبلیو. شیفر
320,000
تشریح کامل مسائل دینامیک گازها،اردشیر،جیمز جان،و2،طهران تبریز
هادی فلاح اردشیر؛ امیر سرورالدین؛ محمد وجدی
100,000
تشریح مسایل اصول محاسبات شیمی صنعتی ، ویراست 1 ، لسانی
اصغر لسانی؛ مصطفی هنرمندعظیمی
65,000
تشریح مسائل تحلیل و طراحی مدارهای تکنیک پالس،بل،مهاجری،و4،اطهران تبریز
دیوید بل؛ سجاد آذراستمال؛ اسماء شیرازی؛ عطا اله مهاجری
190,000
تشریح مسائل طراحی مدارهای مجتمع آنالوگCOMS،سیدغلامی،اطهران تبریز
حسام سید غلامی؛ بهزاد رضوی؛ عطا اله مهاجری
195,000
تشریح مسائل مبانی بررسی سیستمهای قدرت(1)،استیونسون،فلاح اردشیر،آشیناتبریز
جابر فلاح اردشیر؛ ویلیام دی . استیونسون؛ جی؛ آر . گرنجر
150,000
تشریح مسائل مقاومت مصالح(1)،پوپوف،فرشباف،و2،آشیناتبریز
سیما فرشباف؛ ایگور پوپوف؛ آیدا پرورش
245,000
تشریح مسائل مکانیک سیالات(1)،وایت،جبارزاده،و7،اطهران تبریز
پریناز جبارزاده؛ فرانک ام.وایت؛ مهرناز جبارزاده؛ هادی فلاح اردشیر؛ امیرسرورالدین
280,000
تشریح مسائل مکانیک سیالات(2)،وایت،جبارزاده،و7،اطهران تبریز
پریناز جبارزاده؛ فرانک ام.وایت؛ مهرناز جبارزاده؛ هادی فلاح اردشیر؛ امیرسرورالدین
290,000
دوربین های مدار بسته به همراه مفاهیم شبکه،اسکویی،اطهران تبریز
توحید جعفری؛ امیرباقر اسکویی؛ مسعود بهرام پور
20,000
راهنمای جامع مدارفرمان پیشرفته،چراغی،و1،اطهران تبریز
عسگر چراغی؛ محمدرضا سلمانزاده
170,000
سیستم های کنترل از راه دور،امین زاده قوی فکر،اطهران تبریز
امیر امین زاده قوی فکر؛ احمد مرادی
80,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه