ناشر: گلستان کتاب ، تهران
تعداد عنوان ها: 6
آموزش گام به گام بسکتبال ، کریمی
محمد هادی؛ هال ویسل؛ ذوالفقار کریمی
45,000
آموزش گام به گام فوتبال ، اسلامیه،گلستان کتاب
راضیه اسلامیه؛ جوزف لاکس باچر
22,000
آموزش گام به گام والیبال ، زندی
کریم زندی؛ باربارا ویرا؛ بانی جیل فرگوسن
32,000