ناشر: دانشگاه سمنان
تعداد عنوان ها: 3
اصول طب داخلی دامپزشکی ج 2 ، طاهریان
عباسعلی طاهریان؛ استیفن جی ایتنجر؛ جواد احمد پناهی؛ محمدرضا سلیمی بجستانی
18,000
روش های آزمایشگاهی تشخیصی انگل ها،لورنس.اش،چنگیزی،د.سمنان
عماد چنگیزی؛ لورنس اش؛ محمدرضا سلیمی بجستانی؛ توماس اوریل؛ هومن رونقی
85,000
مدیریت مالی بودجه بندی سرمایه و ریاضیات مالی،خان،ابراهیمی
م. کاخان؛ کاظم ابراهیمی؛ پی. کی جین؛ علی بهرامی نسب
44,000