ناشر: کارآفرینان ، تهران
تعداد عنوان ها: 67
آزمون های استخدامی شرکت ملی نفت،جوینی،کارآفرینان
حسین نکوئی؛ جواد جوینی؛ عباس جوینی
110,000
آزمون های استخدامی گمرک ، دروس عمومی و تخصصی ، فارسانی،کارآفرینان
رضا ترابی فارسانی؛ محمدحسین ترابی فارسانی؛ ایرج رهنمای آذر
150,000
دایرة المعارف کاردانی به کارشناسی صنایع شیمیایی5000 ، ج1 ، جوینی
جواد جوینی؛ عباس جوینی ف حسین نکوئی؛ اکرم السادات نکوئی
75,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه