ناشر: دانشگاه بوعلی سینا ، همدان
تعداد عنوان ها: 88
کاربرد رایانه علوم انسانی ، مومنی راد ، د.بوعلی
اکبر مومنی راد؛ مریم پورجمشیدی؛ مریم زارع احتشامی
230,000
اصول مکانیک سنگ،خانلری،د.بوعلی همدان
غلامرضا خانلری؛ داودمحمدی
230,000
شیمی معدنی ج 2 ، میسلر ، صابونچی،د.بوعلی همدان
گری ال . مسلر؛ جواد صابونچی؛ دوناله ای . تار؛ یحیی فرهنگی؛ موید صدر
220,000
مقدمه ای بر بهینه سازی خطی ، اسمعیلی،د.بوعلی
حمید اسمعیلی؛ تسیماس ؛ ج. ن. سیتسیکلیس
230,000
شیمی معدنی ج 1 ، میسلر ، صابونچی،د. بوعلی همدان
یحیی فرهنگی؛ گری . ال . میسلر؛ جواد سیدزاده صابونچی؛ دونالدای . تار؛ موید حسینی صدر
215,000
فیزیولوژی درختان میوه مناطق معتدله،فاوست،غلامی،د.بوعلی
منصور غلامی؛ میکلوس فاوست؛ محمدرضا کیمیایی طلب
198,000
سم شناسی،خانجانی،د.بوعلی
محمد خانجانی؛ علی اصغر پورمیرزا
215,000
زمین شناسی ساختاری ج2:دگرشکلی شکل پذیر،تویس،حسینی دوست،د.بوعلی همدان
رابرت.جی.تویس ؛ جعفر حسینی دوست؛ الدریج.مورس ؛ لیلی ایزدی کیان؛ اسماعیل صدری
220,000
زمین شناسی ساختاری ج1:دگرشکلی شکنا،تویس،حسینی دوست،د.بوعلی همدان
رابرت.جی.تویس ؛ جعفر حسینی دوست؛ الدریج.مورس ؛ لیلی ایزدی کیان؛ اسماعیل صدری
210,000
راهنمای بالینی زوج درمانی ، گورمن ، مجذوبی ، د.بوعلی همدان
رزیتا امانی؛ آلن اس گورمن؛ محمدرضا مجذوبی؛ صالح سپهری فر
260,000
اصول مهندسی ساحل ، خانلری ، د.بوعلی همدان
غلامرضا خانلری؛ یاسین عبدی لر
185,000
راهنمای جامع کشت بافت گیاهی،باقری،اثنی عشری،بوعلی همدان
محمود اثنی عشری؛ محمدرضا زکایی خسروشاهی
165,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه