ناشر: دانشگاه خواجه نصیر ، تهران
تعداد عنوان ها: 204
ELECTRIC MACHINERY FUNDAMENTALS ، افست
STEPHEN J . CHAPMAN
14,000
GEODESY : THE CONCEPTS ، افست
petr vanicek؛ edward j. kraiwsky
75,000
آزمون و ارزیابی غیر مخرب مواد ، آقایی ، خواجه نصیر
مهرداد آقایی؛ جی.پراساد ؛ سی.جی.کی.نیر؛ مجتبی امین
100,000
اصول کاربردی مهندسی ارزش،صباغ یزدی،د.خواجه نصیر
سعیدرضا صباغ یزدی؛ امین ولی پور؛ علی اصغر سلطانی
160,000
اصول نوین سرد کننده ها ج 3 ، سلیمانی
پرویز زمانی؛ اندرو دی . آلتهاوس؛ کارل . اچ . ترنگویست؛ سپانوس سلیمانی؛ آلفرد . الف براچیانو
35,000
اکسرژی انرژی ، محیط زیست و توسعه پایدار ، عمیدپور،د.خواجه نصیر
مجید عمید پور؛ گوران وال؛ احمدرضا سجادی
25,000
الاستیسیته تئوری و کاربرد ، قاجار ، د.خواجه نصیر
رحمت اله قاجار؛ حسام قورچی بیگی
180,000
الکترومغناطیس شامل 310 مسئله حل شده،ابریشمیان،خواجه نصیر
محمدصادق ابریشمیان؛ ژوزف - ا- ادمینستر؛ نصرت ا... گرانپایه
7,500
الگوسازی با پدیده های محیط زیست با استفاده از متلب،هلزبچر،معماریان فرد،د.خواجه نصیر
مهسا معماریان فرد؛ اکی هارد هلزبچر؛ مرضیه معماریان فرد؛ ع.بلوچی زهی؛ م.ناصری راد
190,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه