ناشر: مدرسه ، تهران
تعداد عنوان ها: 19
برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی ، کافمن ، مشایخ،مدرسه
راج کافمن؛ فریده مشایخ؛ جری هرمن؛ عباس بازرگان
110,000
جانورشناسی بی مهرگان ج1،هیکمن،دانش فر،مدرسه
حسین دانش فر؛ کلیولند. پی. هیکمن؛ لاری. اس. رابرتس؛ آلن لارسون
440,000
جانورشناسی مهره داران ج2،هیکمن،دانش فر،مدرسه
حسین دانش فر؛ کلیولند. پی. هیکمن؛ لاری. اس. رابرتس؛ آلن لارسون
540,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال (1و2) دوره پیش دانشگاهی علوم ریاضی، تلگینی
محمود تلگینی؛ فروزان خرد پژوه؛ علی رجالی و احمد قیاسیان
60,000
دانش زیست شناسی 1،غروی،مدرسه
پل وایس؛ حمیده علمی غروی؛ حسین دانش فر؛ ریچارد کوف؛ مرتضی هنری
175,000
دانش زیست شناسی 2،غروی،مدرسه
حمیده علمی غروی؛ پل وایس؛ حسین دانش فر؛ ریچارد کوف
125,000
دانش زیست شناسی 3،غروی،مدرسه
پل وایس؛ حمیده علمی غروی؛ ریچارد کوف؛ حسین دانش فر
65,000
زبان ادبیات فارسی ، سنگری
محمدرضا سنگری
55,000
زیست شناسی گیاهی،رست،خسروی،مدرسه
رست ؛ مهرداد شفیعی ثابت؛ باربور ؛ احمدرضا خسروی؛ ثرنتن؛ ویر و استوکینگ
300,000
فرآیند برنامه ریزی آموزشی ، مشایخ ،مدرسه
گروه مشاوران یونسکو؛ فریده مشایخ
70,000
مبانی زمین شناسی ، اخروی ، مدرسه
رسول اخروی؛ ادواردجی. تاربوک؛ فردریک ک. لوتگن
200,000
هوش های چندگانه در کلاس درس،آرمسترانگ،صفری،مدرسه
مهشید صفری؛ توماس آرمسترانگ
100,000