ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز
تعداد عنوان ها: 62
معماری پرش کیهانی،قبادیان،د.تبریز
چارلز جنکز؛ وحید قبادیان؛ داریوش ستارزاده
200,000
سونو شیمی ، میسون ، بهنژادی ، د.آ.تبریز
محمدعلی بهنژادی؛ تیموتی جی.میسون؛ بهروز وحید
75,000
آموزش نرم افزار پاور میل Power Mill 8 ،رسولی ، د.آ.تبریز
صادق رسولی؛ مهدی آقایی وفایی؛ حسن محمدزاده جمالیان
98,000
سدسازی،زندی،د.آ.تبریز
یوسف زندی
200,000
تک یاخته شناسی دامپزشکی،هاشم زاده فرهنگ،د.آ.تبریز
حسین هاشم زاده فرهنگ؛ فرهاد ناظری؛ بهزاد فریور؛ پریسا شهبازی
200,000
راهنمای عملی بیوشیمی دامپزشکی ، تبریزی ، د.آ.تبریز
عمواوغلی تبریزی؛ علی خدادادی
60,000
بررسی سریع علائم و نشانه ها در پرستاری،عزیزی،د.آ.تبریز
سکینه عزیزی؛ وحیده سروشان؛ منصور اروانی
325,000
فرآیندهای حیاتی گیاهان ، گالستون ، فرح وش، د.آ.تبریز
فرهاد فرح وش؛ آرتور ویلیام گالسون
90,000
گیاهان پست،کلگ،فرح دوش،د.آ.تبریز
فرهاد فرح وش؛ سی.جی.کلگ
110,000
فیزیولوژی دامپزشکی،کانینگ،نصیرزاده،د. آزاد تبریز
محمدرضا نصیرزاده؛ کانینگ هام؛ کلین
86,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه