ناشر: کنکاش ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 27
آبیاری به روش کرتی_مسطح ، اری ، مصطفی زاده فرد
ال. جی. اری؛ بهروز مصطفی زاده فرد؛ فرهاد موسوی؛ آ. آر. ددریک
27,000
آبیاری سطحی(تئوری و عمل)،مصطفی زاده فرد،کنکاش اصفهان
والکر ؛ بهروز مصطفی زاده فرد؛ فرهاد موسوی؛ گی لرد
250,000
آبیاری سطحی(کاربرد مدل ها و بهینه سازی) ،مروج،کنکاش اصفهان
بیتا مروج الاحکامی؛ بهروز مصطفی زاده فرد
60,000
تاریخ جوشکاری لحیمکاری و آزمایشهای غیرمخرب ، آوازه،کنکاش
نازیلا ادب آوازه؛ حمید مظاهری تهرانی
25,000
تحلیل شبکه با GIS ، حلبیان
امیر حسین حلبیان؛ محمود سلطانیان
85,000
تحلیل های آماری با SPSS 20،یارعلی،اسمعیلی،کنکاش اصفهان
جواد یارعلی؛ قربان اسمعیلی؛ افسانه اسماعیلی
105,000
راهنمای عملی:بیماری ها و آفات زنبورعسل،ولفگانگ،بهجتیان اصفهانی،کنکاش اضفهان
ولفگانگ ریتر؛ محمد بهجتیان اصفهانی؛ پونگتب آکراتاناکول؛ محمدرضا حیدری؛ محسن راستی؛ علیرضا عباسیان
50,000
رنگ در هنر معماری ، اقتصاد ، کنکاش اصفهان
علیرضا اقتصاد؛ مریم نظری؛ داریوش مهرایی دهدزی
35,000
طراحی سیستم با میکروکنترلرهای AVR،یزدچی،د.اصفهان
محمدرضا یزدچی؛ جواد راستی؛ مجتبی نظام هاشمی؛ سعید نصراللهی بروجنی
200,000
کاربرد نرم افزارARC GISدر پدافند غیرعامل،سیف،کنکاش اصفهان
عبدالله سیف؛ محمدعلی عرفان؛ سینا صالحی
70,000
کانی شناسی و بلور شناسی ، صراف ماموری
رضا صراف ماموری؛ سوسن نوروزی
95,000
میکروبشناسی تشخیص مواد غذایی،قاسمیان صفایی،کنکاش اصفهان
حاجیه قاسمیان صفایی؛ فرخنده پورسینا
42,000
مهندسی زهکشی،مصطفی زاده فرد،کنکاش
بهروز مصطفی زاده فرد
149,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه