ناشر: کرشمه ، همدان
تعداد عنوان ها: 22
پرسپکتیو پیشرفته ، شعبانیان
مهدی شعبانیان؛ راضیه مولائی
61,000
پرسپکتیو مقدماتی ، شعبانیان
مهدی شعبانیان؛ راضیه مولائی
59,000
حل مسائل مقدمه ای بر نظریه آمار ج1،مود،خضریان،کرشمه همدان
الکساندر.م.مود ؛ موسی خضریان؛ فرانکلین آ.گریبیل؛ مریم خضریان؛ دون.س.بوز
50,000
راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری (رستگارپور)، جمشیدی، کرشمه همدان
بهبود جمشیدی؛ سید داریوش احمدی؛ علی غلامی مهرداد
100,000
مدارهای الکتریکی 1 ، افشار
سعید افشار؛ بیژن فدائی نیا
45,000