ناشر: ققنوس ، تهران
تعداد عنوان ها: 10
حل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج3،توماس،عالم زاده،ققنوس
علی اکبر عالم زاده؛ جورج بی.توماس؛ داریوش بهمردی؛ راس.ال.فینی
210,000
ریاضیات پیش دانشگاهی،قرآن نویس،ققنوس
محمود قرآن نویس؛ ابراهیم اسرافیلیان؛ حسین جوادی
150,000
قوانین و مقررات مربوط به زنان در ایران ، معتمدی
غلامرضا معتمدی؛ عباس بشیری؛ سعید باقری
10,000