ناشر: دانشگاه تربیت معلم ، سبزوار
تعداد عنوان ها: 63
مقدمه ای بر توسعه روستایی ، خسروبیگی ، دا.سبزوار
رضا خسروبیگی بزچلویی؛ گری پائول گرین
220,000
مبانی ترمودینامیک مهندسی ج1،موران،خوشنویس،د.تربیت معلم سبزوار
محمود فرزانه گرد؛ مایکل. جی موران؛ امیربک خوشنویس؛ هاروارد. ن. شپیرو؛ حسام سروقدمقدم
125,000
آنالیز حقیقی با مقدمه ای بر موجک ها و کاربردها آن،جانفدا،تربیت معلم سبزوار
محمد جانفدا؛ د. هانگ؛ علی اکبر عارفی جمال؛ جی. وانگ؛ آر. گاردنر
45,000
مدل های کمی ارزیابی فرسایش آبی ، زنگنه اسدی
محمدعلی زنگنه اسدی؛ علی کریمی دوست
25,000
درسهایی از آنالیز ریاضی ، طالبیان
سیدمحمود طالبیان
105,000
کاربرد کامپیوتر در فیزیک ، مولوی،د.تربیت معلم سبزوار
علی اصغر مولوی؛ کوروش جاویدان
45,000
TOPICS FOR PANEL DISCUSSIONS، کوثری
سعید کوثری
26,000
مبانی تکامل مولکولی،گراور،نورعینی،تربیت معلم سبزوار
سکینه کاظمی نورعینی؛ دن گراور؛ ون هسیونگ لی
100,000
نگرشی بر شیمی آلی آزمایشگاهی ، قلی زاده
مصطفی قلی زاده؛ بهنام مهدوی
14,000
مبانی آمار ، سلیمانی
علیرضا سلیمانی؛ د. ج. ریس
55,000
برنامه ریزی و کاربرد میکروکنترولرهای AVR ، حجازی
ابراهیم حسینی؛ دانانجای گادره؛ حفیظ حجازی
62,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه