ناشر: فوژان ، تهران
تعداد عنوان ها: 37
صادرات واردات(تئوری و عمل)،بیلی،دهقان،فوژان
بیلی سیوم؛ نبی اله دهقان؛ مهدی رسولی
480,000
مدیریت استراتژیک ، راترمل ، نوروزی ، فوژان
حسین نوروزی؛ فرانک تی راترمل؛ داود نظری اردبیلی؛ فاطمه سبحانی فرد
480,000
شناخت شناسی سازمانی،سیرافی،نوروزی،فوژان
حسین نوروزی؛ کسرا سیرافی؛ فرشید خموئی؛ پریا غفوری
185,000
برنامه ریزی نیروی انسانی(در سازمانهای دولتی صنعتی بازرگانی)،آگاروالا،ابطحی،فوژان
آگاروالا ؛ حسین ابطحی؛ صادق فرامرزی؛ دی سنزو؛ حشمت خلیفه سلطانی؛ رابینیز
190,000
سیاست و حکومت در افغانستان،محمودی،فوزان
مرتضی محمودی؛ جوره لطیف اف
220,000
مذاکرات بین الملل در چین و هند،کومار،نوروزی،فوژان
حسین نوروزی؛ راجش کومار؛ ورنر ورم؛ پگاه عسگرپور
120,000
جوهره بازاریابی،نیلزبیک هاف،نوروزی،فوژان
نیلز بیک هاف؛ حسنی نوروزی؛ اسوند هالنسون؛ نیما سلطانی نژاد؛ مارک اپرسنیک
120,000
برندسازی در بخش عمومی،پائول،نوروزی،فوژان
پائول تمپورال؛ حسنی نوروزی؛ فرشید خموئی
150,000
تجاری ساز دانش در مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها،قرایی آشتیانی،فوژان
محمدرضا قرایی آشتیانی؛ نبی اله دهقان؛ هادی زارع
190,000
برندسازی ملی،کیث دینی،دهقان،فوژان
نبی اله دهقان؛ کیث دینی؛ محمدپوررضا ؛ حمید علیزاده؛ سبحان شریفی سیگارودی
175,000
مدیریت بازاریابی نوین،لوئیس،نوروزی،فوژان
لوئیس.ای.بور ؛ حسین نوروزی؛ دیوید ال.کورتز؛ مهدی مهذبی
520,000
بازطراحی بررسی اجتماعی،ریگین،میرزایی،فوژان
خلیل میرزایی؛ چارلز سی.ریگین؛ هادی برغمدی؛ فرید ناهید
165,000
تئوری مدیریت پیشرفته ، نوروزِی، فوژان
حسین نوروزی؛ داود نوروزی
210,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه