ناشر: تندر (ترمه،سینا) ، تهران
تعداد عنوان ها: 9
اصول حسابرسی (ج1) ، الیزیی
ابراهیم وحیدی الیزیی
44,000
تحقیق در عملیات برنامه ریزی خطی،وینستون،فراهانی،ترمه
رضا زنجیرانی فراهانی؛ واین ال. وینستون؛ نسرین عسگری
70,000
حسابداری صنعتی با تاکید بر مسائل مدیریتی (ج2) ، هورن گرن ، پارسائیان
علی پارسائیان؛ چارلز هورن گرن؛ موسی بزرگ اصل؛ جورج فاستر
66,000