ناشر: فکرنو (رز)،تهران
تعداد عنوان ها: 31
از آغاز تا آغاز چگونه معمار شویم؟،شریف،تنکارد،میرگذار،فکرنو
یاسمین شریف؛ صدیقه میرگذار؛ پریا پورمحمدی؛ جین تنکارد؛ زینب خزایی
150,000
پرسشهای ادراک پدیدارشناسی معماری،هال،نیک فطرت،فکرنو
مرتضی نیک فطرت؛ استیون هال؛ یوهانی پلاسما؛ صدیقه میرگذار؛ احسان بیطرف؛ آلبرتو پرزگومز
170,000
تحقق پذیری هویت در معماری و شهرسازی،نقره کار،فکرنو
عبدالحمید نقره کار؛ مهران علی الحسابی
400,000
زبان اسکیس،پیرداوری،فکرنو
محمد پیرداوری
350,000
شعر فضا،تادائو،شیرازی،فکرنو
تادائو آندو؛ محمدرضا شیراز
60,000
فراگرد معماری در دفاتر کوچک،یوسفی،فکرنو
بهرام هوشیار یوسفی؛ نسترن رضوی
300,000
فلسفه برای معماران ، حنیف ، فکرنو
احسان حنیف؛ برانکو میتروویچ
350,000
گفتگو با میس وندر روهه،مویسس پونته،نیک فطرت،فکرنو
مرتضی نیک فطرت؛ مویسس پونته؛ فتانه اتباعی
150,000
معماری فرم ،پیرداوری،فکرنو
مانوئل کانت؛ پیرداوری
350,000
معماری فرم،پیرداوری،فکرنو
محمد پیرداوری
450,000
معماری،فرم،فضاونظم،چینگ،رضوی،ویراست4،فکرنو
الهام رضوی؛ فرانسیس دی.کی.چینگ
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه