ناشر: چهار باغ ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 34
انگلیسی عمومی برای دانشجویان دانشگاه،تحریریان،چهارباغ اصفهان
محمدحسن تحریریان؛ غلامرضا زارعی؛ هادی فرجامی
38,000
انگلیسی عمومی برای دانشجویان دانشگاه ، کتابی
سعید کتابی؛ اکبر شیخی دارانی
30,000
بازاریابی گردشگری ، رنجبریان،زاهدی ، چهار باغ
بهرام رنجبریان؛ محمد زاهدی
120,000
بازاریابی ورزشی،رنجبریان،چهار باغ
بهرام رنجبریان؛ محمد غفاری
128,000
برنامه ریزی و سرپرستی گشتها ، رنجبریان،چهارباغ
بهرام رنجبریان؛ محمد زاهدی
90,000
حسابداری مدیریت در گردشگری،عطاآبادی،چهارباغ
عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی؛ حمید میرمجربیان
95,000
خدمات صنعت گردشگری ، رنجبریان،چهارباغ
بهرام رنجبریان؛ محمد زاهدی
110,000
دارو درمانی موثر ، واکر ، زرگر زاده
امیر هوشنگ زرگر زاده؛ اسکات واکر؛ فرهاد احمدی؛ پریسا میر مقتدایی
38,000
روشهای صحیح کشت گیاهان دارویی ، اصغری
غلامرضا اصغری و دیگران
20,000
شناخت روحیات ملل ، زاهدی،چهارباغ
زهرا کاظمی؛ محمد زاهدی
50,000
شناخت گردشگری ، رنجبریان،چهار باغ اصفهان
بهرام رنجبریان؛ محمد زاهدی
40,000
شناخت گردشگری،رنجبریان،و2،چهارباغ اصفهان
بهرام رنجبریان؛ محمد زاهدی
100,000
طب گیاهی،ورپشتی،معطر،چهارباغ
محمدحسین ورپشتی؛ تحت نظارت غلامرضا اصغری؛ با مقدمه فریبرز معطر
180,000
فن راهنمایی گشت ، زاهدی
محمد زاهدی؛ ارسلان بلالی
23,000
فن راهنمایی گشت،زاهدی،چهارباغ
محمد زاهدی؛ ارسلان بلالی
60,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه