ناشر: ویرایش ، تهران
تعداد عنوان ها: 3
کتاب آموزشی Object Oriented،OOP
انتسمینجر/ منتظرالقائم
7,500
نظریه و نظامهای روان شناسی (ویراست5)،لاندین،محمدی،ویرایش
یحیی سید محمدی؛ رابرت ویلیام لاندین
38,000