ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی ، گرگان
تعداد عنوان ها: 9
اثرات جاده سازی در حریم رودخانه ها،سیمونز،دزفولی،د.کشاورزی گرگان
عبدالامیر صلواتی دزفولی؛ ریچارد سون؛ محسن محسنی ساروی؛ سیمونز؛ کاراکی؛ محمود و استیونز
42,000
دانه ها و مصارف آنها ، لطیفی
ناصر لطیفی؛ کارول دافیوس؛ کولین سلاتر؛ محسن قاسمی
8,000
علوم کشاورزی و منابع طبیعی در متون اسلامی شیلات ، تازه کام
شعبان تازه کام؛ علیرضا شیخی؛ محمدرضا اسلامی
13,000
فرهنگ واژگان کشاورزی پایدار ، کامکار
بهنام کامکار؛ مجید جامی الاحمدی؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی
55,000