ناشر: کتابخانه فرهنگ،تهران
تعداد عنوان ها: 122
مدیریت ریسک،محمدی،کتابخانه فرهنگ
مهدی محمدی؛ مهناز نوجوان کامه سفلی؛ کمال الدین سعادتی؛ ابوالفضل شیرخانی
150,000
مهارت های شنیداری تافل دکتری Listening Skills،خیرآبادی ، کتابخانه فرهنگ
رضا خیرآبادی؛ معصومه خیرآبادی؛ سکینه دوخانی
220,000
مجموعه سوالات ارشد فیزیولوژی با پاسخ،قاسمی،کتابخانه فرهنگ
اصغر قاسمی؛ مسلم محمدی؛ محمد عبدالحسینی
1,100,000
ترجمه کامل تافل کیت،خیرآبادی،کتابخانه فرهنگ
رضا خیرآبادی؛ معصومه خیرآبادی
650,000
مدیریت و کارآفرینی،علم الهدائی،کتابخانه فرهنگ
محمدعلی علم الهدائی؛ امیرمذعب
120,000
گفتارهایی در مدیریت منابع انسانی دکتری مدیریت ، پرچ ، کتابخانه فرهنگ
مهرداد پرچ؛ مظاهر یوسفی امیری؛ حسین ایمانی
220,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه