ناشر: واژگان ، تهران
تعداد عنوان ها: 7
اطلس رنگی اتاق خواب ، عزیزی
محمد علی عزیزی
100,000
اطلس رنگی آشپزخانه ، عزیزی
محمدعلی عزیزی
100,000
اطلس رنگی مبلمان ، عزیزی
محمدعلی عزیزی
100,000
اطلس رنگی نما ، عزیزی
محمدعلی عزیزی
100,000
مدارهای کاربردی الکترونیک نوری ، مارستون ، محبت زاده
پوپک محبت زاده؛ مایکل ریموند مارستون
30,000
نمونه آزمونهای استخدامی شرکت ملی نفت ایران،ساریخانی،ایران فرهنگ
محسن ناظمی؛ مریم ساریخانی؛ فاطمه ساریخانی
400,000