ناشر: دانشجو ، همدان
تعداد عنوان ها: 57
ارگونومی شغلی ، گلمحمدی ، دانشجوهمدان
رستم گلمحمدی؛ مجید معتمدزاده؛ ندا مهدوی
200,000
تخلخل در دایکست:بررسی و آنالیز،مونرو،کاغذچی،دانشجو همدان
وحید کاغذچی؛ الکس مونرو؛ حسن اکبری؛ مهسا میرزایی
120,000
تنظیم شرایط جوی محیط کار،گلمحمدی،دانشجوهمدان
رستم گلمحمدی؛ محسن علی آبادی
120,000
حدود مجاز مواجهه شغلی،و4،دانشجو همدان
دانشگاه علوم پزشکی استان همدان
150,000
حسابداری مالیاتی،ذکوری،ختن لو،دانشجوهمدان
وجیه اله ذکوری؛ محسن ختن لو
75,000
خصوصیات مواد و تشکیلات زمین شناسی ، هانت ، رضائی،دانشجوهمدان
محسن رضائی؛ ری ای. هانت؛ سعید رضائیان لنگرودی
100,000
راهنمای انگلیسی عمومی،جامع علمی-کاربردی(1207)مقطع کاردانی،بهرامی شمس آبادی،دانشجوهمدان
بیتا بهرامی شمس آبادی؛ جمال الدین جلالی پور؛ عباس قاسم زاده اقدم؛ بهرامی
80,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه