ناشر: صانعی ، تهران
تعداد عنوان ها: 52
مبانی اندرکنش دینامیکی خاک و سازه،ولف،مرتضایی،صانعی
جان پی.ولف؛ مرتضایی ؛ شاهرخی فرد؛ پویا طاهری
125,000
انگلیسی برای دانشجویان فن آوری اطلاعات و ارتباطات،جلالی پور،صانعی
جمال الدین جلالی پور؛ رامین دهدشت حیدری
119,000
گام به گام آموزش و تولید،یونگ،اسدالهی زوج،صانعی
هانس یونگ؛ یوگ پتریال؛ ورنر شرودر
420,000
مباحث جاری در حسابرسی(حسابرسی پیشرفته)،محمدی،صانعی
جمال محمدی؛ علی بیات؛ کامران محمدی
270,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه