ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی ، تهران
تعداد عنوان ها: 109
استراتژی بازاریابی(با رویکرد تصمیم محور)،اورویل واکر،اعرابی،پژوهش های فرهنگی
محمد اعرابی؛ اورویل سی.واکر؛ هارپر دابلیو.بوید؛ داود ایزدی؛ جان مالینز؛ ژان کلود لرش
350,000
استراتژی منابع انسانی،بامبرگر،پارسائیان،اعرابی،پژوهش های فرهنگی
علی پارسائیان؛ پیتر بامبرگر؛ ایلن مشولم؛ محمداعرابی
150,000
اندیشیدن درباره فضا،مایک کرنگ،عبدالله زاده،دفترپژوهشهای فرهنگی
محمود عبدالله زاده؛ مایک کرنگ؛ نایجل ثریفت
260,000
اهرم های کنترل استراتژی،سایمونز،اعرابی،پژوهش های فرهنگی
رابرت سایمونیز؛ محمد اعرابی؛ رحیم زارع؛ علیرضا هاشمی
165,000
بازاریابی جهانی،کیگان،ابراهیمی،پژوهشهای فرهنگی
وارن جی .کیگان؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ مایک سی.گرین؛ هرمز مهرانی
440,000
بازاریابی گردشگری ، گوهریان،دفتر پژوهش فرهنگی
محمدابراهیم گوهریان؛ لس لومسدن
89,000
باغ های ایران اسلامی،لورنزی،راسخی،دفترپژوهشهای فرهنگی
مجید راسخی؛ لوئیجی زانگری؛ فرهاد تهرانی؛ نازیکا ماندانا رحمتی؛ برونلا لورنزی
350,000
برنامه ریزی استراتژِیک پروژه به کمک مدل بلوغ مدیریت پروژه،هرولد،اعرابی،دفترپژوهشهای فرهنگی
هرولد کرزنر؛ محمد اعرابی؛ پوراندخت نیرومند؛ یوسف محمدی مقدم
145,000
بنیان ناسازنماهای مدیریت استراتژیک،آندریاس،اعرابی،پژوهشهای فرهنگی
محمد اعرابی؛ آندریاس راشه؛ علیرضا هاشمی
220,000
پیاده سازی استراتژِی،مک لنان،اعرابی،پژوهش فرهنگی
اندرو مک لنان؛ محمداعرابی ؛ علیرضا هاشمی؛ محمود قادری
170,000
تحقیق مبنایی،بیرکس،اعرابی،دفترپژوهشهای فرهنگی
ملانی بیرکس؛ محمد اعرابی؛ جین میلز؛ عبادالله بانشی
140,000
تئوری و طراحی سازمان ج1،دفت،اعرابی،پژوهشهای فرهنگی
علی پارساییان؛ ریچارد ال . دفت؛ محمد اعرابی
295,000
تئوری و طراحی سازمان ج2،دفت،اعرابی،پژوهشهای فرهنگی
علی پارساییان؛ ریچارد ال. دفت؛ سیدمحمد اعرابی
400,000
جهانگردی در چشم اندازی جامع،چاک.گی،پارسائیان،دفترپژوهشهای فرهنگی
چاک . وای . گی؛ علی پارسائیان؛ محمد اعرابی
96,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه