ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی ، تهران
تعداد عنوان ها: 101
اهرم های کنترل استراتژی،سایمونز،اعرابی،پژوهش های فرهنگی
محمد اعرابی؛ رابرت سایمونیز؛ رحیم زارع؛ علیرضا هاشمی
165,000
مدیریت استراتژیک پروژه،اشمیت،اعرابی،هاشمی،دفترپژوهشهای فرهنگی
محمد اعرابی؛ تری اشمیت؛ علیرضا هاشمی؛ رحیم زارع
170,000
پیاده سازی استراتژِی،مک لنان،اعرابی،پژوهش فرهنگی
محمداعرابی ؛ اندرو مک لنان؛ علیرضا هاشمی؛ محمود قادری
230,000
مدیریت برمبنای سنجش،فیورنزو،اعرابی،دفترپژوهشهای فرهنگی
فیورنزو فرانسسچینی؛ محمد اعرابی؛ محسن قادری؛ موریتسیو گلتو؛ دومنکیو میسانو؛ سعیدضرغامی ؛ احسان کیانی خواه
195,000
شهرها برای مردم نه برای سوداگری ، عبدالله زاده ، دفتر پژوهشهای فرهنگی
محمود عبدالله زاده؛ نیل برنر؛ پیتر مارکوزه؛ مارگیت مایر
350,000
بنیان ناسازنماهای مدیریت استراتژیک،آندریاس،اعرابی،پژوهشهای فرهنگی
آندریاس راشه؛ محمد اعرابی؛ علیرضا هاشمی
220,000
مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار جلد2 ، هانگر،اعرابی
توماس ویلن؛ سیدمحمد اعرابی؛ دیوید هانگر؛ هاشم آقازاده
290,000
بازاریابی گردشگری ، گوهریان،دفتر پژوهش فرهنگی
محمدابراهیم گوهریان؛ لس لومسدن
400,000
بازاریابی جهانی،کیگان،ابراهیمی،پژوهشهای فرهنگی
وارن جی .کیگان؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ مایک سی.گرین؛ هرمز مهرانی
440,000
تئوری و طراحی سازمان ج1،دفت،اعرابی،پژوهشهای فرهنگی
علی پارساییان؛ ریچارد ال . دفت؛ محمد اعرابی
295,000
مدیریت استراتژیک رفتارسازمانی ج1،هیت،اعرابی،دفترپژوهشهای فرهنگی
مایکل.ای.هیت ؛ محمد اعرابی؛ سی.چت.میلر ؛ مانی آرمان؛ آدرین کوللا
250,000
مدیریت استراتژیک رفتارسازمانی ج2،هیت،اعرابی،دفترپژوهشهای فرهنگی
مایکل.ای.هیت ؛ محمد اعرابی؛ مانی آرمان؛ سی.چت میلر؛ آدرین کوللا
250,000
در جستجوی تغییر استراتژیک،بالوگن،اعرابی،پژوهشهای فرهنگی
جولیا بالوگن؛ محمد اعرابی؛ ورونیکا هوپ هایلی؛ محسن ادبی
230,000
مبانی مدیریت استراتژِیک،دیویدهانگر،اعرابی،رضوانی،پژوهشهای فرهنگی
جی.دیوید هانگر؛ اعرابی؛ توماس ال.ویلن؛ رضوانی
260,000
راهبردهای معماری پایدار،ایزدی،دفترپژوهشهای فرهنگی
آزیتا ایزدی؛ پائولا ساسی؛ امیرحسین هاشمی
400,000
مدیریت جامع برند،خداداد حسینی،پژوهش فرهنگی
حمید خداداد حسینی؛ مهران رضوانی
350,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه