ناشر: مروارید ، تهران
تعداد عنوان ها: 21
تاریخ عقاید و مکتبهای سیاسی ، موسکا ، شهیدزاده
حسین شهیدزاده؛ گائتا نوموسکا؛ گاستون بوتر
30,000
رفتار سازمانی، گریفین،الوانی،مروارید
سیدمهدی الوانی؛ مورهد ؛ غلامرضا معمارزاده؛ گریفین
390,000
گریز از آزادی ، فروم ، فولادوند،مروارید
عزت الله فولادوند؛ اریک فروم
95,000
مدیریت دولتی نوین:نگرشی راهبردی(استراتژیک)سیر اندیشه ها،مفاهیم، نظریه ها،هیوز،الوانی،مروارید
مهدی الوانی؛ آون هیوز؛ خلیلی شورینی؛ غلامرضا معمار زاده طهران
260,000