ناشر: تیهو ، مشهد
تعداد عنوان ها: 4
ترمودینامیک از دیدگاه مهندسی ، سنجل ،مه پیکر ، تیهو
محمدرضا مه پیکر؛ یونس سنجل؛ مایکل بولز
41,000
ابر رسانایی در آستانه یک فن آوری جدید ، مایو ، کمپانی
احمد کمپانی؛ جاناتان ال؛ الهه آژِیر؛ مایو
8,500