ناشر: آزاده ، تهران
تعداد عنوان ها: 7
استاندارد در قطعات و مواد ، قضاتی
جمشید قضاتی مصلح آبادی
25,000
تجزیه تحلیل سیستم ها ج1،مومن زاده،راهیان ارشد
امیرعلی مومن زاده؛ حسین بخشی گلستانی
350,000
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ج 3 ، مطهری نژاد
حمیدرضا مطهری نژاد؛ تکتم رمضانی فرخانی؛ پیمان تیموری؛ روح اله آل شیخ
35,000