ناشر: کوهسار ، تهران
تعداد عنوان ها: 6
مقدمه ای بر کارآفرینی ، نطاق
نطاق ؛ گروه نویسندگان
40,000