ناشر: دانشگاه صنعتی ، شاهرود
تعداد عنوان ها: 128
24 پروژه کاربردی فناوری اطلاعات،روحانی
والاعلی روحانی؛ اس. ای. سلک
80,000
آشنایی با پوچ سازی چندجمله ای ها، هاشمی،د.شاهرود
ابراهیم هاشمی؛ اکبر استناجی
100,000
اصول حسابداری ج1،وی گانت،افتخاری،د.شاهرود
جری جی. وی گانت؛ رضا افتخاری؛ دونالدای. کی سو؛ محمدرضا عبدلی؛ پل دی. کیمل
85,000
اصول زمین شناسی ایزوتوپی،فار،ولی زاده،د.شاهرود
محمدولی ولی زاده؛ گونتر فار؛ حبیب الله قاسمی؛ نزهت زمان نراقی؛ محمود صادقیان
420,000
اصول سرامیک ها،میشل،قطعی،د.شاهرود
مجتبی قطعی؛ میشل بارسوم
400,000
اصول کاربردهای کنترل کننده ها و سیستم های مرتبه کسری،طوسیان شاندیز،د.شاهرود
کنسپسیون آ.مونجه؛ حیدر طوسیان شاندیز؛ حسین اسراری؛ دینگو ژو؛ یانگ کوآن چن؛ بلس ام ویناگر؛ وینسنته فلیو
450,000
اصول و مبانی آناتومی و حرکت، هینکل، حسنی،صنعتی شاهرود
علی حسنی؛ کارلا زد هینکل؛ کیانوش شریفی آذر
20,000
الکترونیک قدرت،دستفان،صدقی،د.شاهرود
علی دستفان؛ صدیقه صدقی
350,000
آنالیز عددی مقدماتی، مس فروش،د.شاهرود
علی مس فروش؛ آلاستایر وود
30,000
پترولوژی سنگهای آذرین (سری کتابهای پترولوژی)،بلت،قاسمی،د.شاهرود
هاروی بلت؛ حبیب الله قاسمی؛ محمد لنکرانی؛ رابرت تریسی؛ برنت اونز؛ سیدمسعود همام
80,000
پترولوژی سنگهای درونزاد، بونن، شهری،د.شاهرود
برنارد بونن؛ حسین مهدیزاده شهری
35,000
پترولوژی سنگهای دگرگونی،هاروی بلت،قاسمی،صنعتی شاهرود
سیدمسعود همام؛ هاروی بلت؛ رابرت تریسی؛ حبیب الله قاسمی؛ برنت اونز؛ محمد لنکرانی
65,000
پترولوژی سنگهای رسوبی، بلت، لنکرانی،د.شاهرود
محمد لنکرانی؛ هاروی بلت؛ رابرت تریسی؛ حبیب الله قاسمی؛ برنت اونز؛ مسعود همام
37,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه