ناشر: دانشگاه صنعتی ، شاهرود
تعداد عنوان ها: 118
تئوری مجموعه راف (مفاهیم اولیه،کاربردونرم افزار)، شیخ ، دا.شاهرود
رضا شیخ؛ محمداحسان سوری؛ فاطمه سجادیان؛ معصومه قسطین رودی
200,000
هیدرومتالورژِی ج1:کلیات و لیچینگ کانیهای مختلف،حبشی،د.شاهرود
سیدضیاءالدین شفائی؛ فتحی حبشی؛ محمود عبداللهی
250,000
اصول سرامیک ها،میشل،قطعی،د.شاهرود
مجتبی قطعی؛ میشل بارسوم
400,000
مبانی مدیریت ورزشی،رابرت بیکر،حسینی نیا،د.شاهرود
رابرت.ِِِیی.بیکر ؛ رضا حسینی نیا؛ کریگ اشریک؛ احمدعلی آصفی
250,000
عناصر کمیاب از خاک به انسان،آلینا،عباس پور،د.شاهرود
علی عباس پور؛ آلینا کاباتا؛ علی اصغر نادری؛ پندیاس ؛ آرون.ب.موخرجی
350,000
مقاومت مصالح ج1،هیبلر،شریعتی،و8،د.شاهرود
محمود شریعتی؛ آر.سی.هیبلر ؛ محمدجواد مغربی؛ مسعود مهدی زاده رخی
300,000
غیرمانگاری سیال در سیستم ها 2جلدی،وایلی،استریتر،احمدی،د.شاهرود
احمد احمدی؛ وایلی-استریتر ؛ مجتبی عامری؛ زهرا اشکو
360,000
مقدمه ای بر خواص مغناطیسی مواد ج2،گراهام،قاضی،و2،د.شاهرود
کالیتی ؛ محمدابراهیم قاضی؛ محمدحسین عامریون؛ گراهام
230,000
الکترونیک قدرت،دستفان،صدقی،د.شاهرود
علی دستفان؛ صدیقه صدقی
350,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه