ناشر: دانشگاه صنعتی ، شاهرود
تعداد عنوان ها: 126
خودآموز سریع LATEX ، مس فروش
علی مس فروش
300,000
تئوری مجموعه راف (مفاهیم اولیه،کاربردونرم افزار)، شیخ ، دا.شاهرود
رضا شیخ؛ محمداحسان سوری؛ فاطمه سجادیان؛ معصومه قسطین رودی
200,000
مبانی مدیریت ورزشی،رابرت بیکر،حسینی نیا،د.شاهرود
رابرت.ِِِیی.بیکر ؛ رضا حسینی نیا؛ احمدعلی آصفی؛ کریگ اشریک
250,000
هیدرومتالورژِی ج1:کلیات و لیچینگ کانیهای مختلف،حبشی،د.شاهرود
سیدضیاءالدین شفائی؛ فتحی حبشی؛ محمود عبداللهی
250,000
اصول سرامیک ها،میشل،قطعی،د.شاهرود
مجتبی قطعی؛ میشل بارسوم
400,000
زمین شناسی زیست محیطی،حافظی مقدس،د.صنعتی شاهرود
ناصر حافظی مقدس؛ محمد غفوری
250,000
غیرمانگاری سیال در سیستم ها 2جلدی،وایلی،استریتر،احمدی،د.شاهرود
وایلی-استریتر ؛ احمد احمدی؛ مجتبی عامری؛ زهرا اشکو
360,000
مقدمه ای بر خواص مغناطیسی مواد ج2،گراهام،قاضی،و2،د.شاهرود
محمدابراهیم قاضی؛ کالیتی ؛ محمدحسین عامریون؛ گراهام
230,000
عناصر کمیاب از خاک به انسان،آلینا،عباس پور،د.شاهرود
آلینا کاباتا؛ علی عباس پور؛ پندیاس ؛ علی اصغر نادری؛ آرون.ب.موخرجی
350,000
مقاومت مصالح ج1،هیبلر،شریعتی،و8،د.شاهرود
محمود شریعتی؛ آر.سی.هیبلر ؛ محمدجواد مغربی؛ مسعود مهدی زاده رخی
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه