ناشر: دانشگاه صنعتی ، شاهرود
تعداد عنوان ها: 126
تئوری مجموعه راف (مفاهیم اولیه،کاربردونرم افزار)، شیخ ، دا.شاهرود
رضا شیخ؛ محمداحسان سوری؛ فاطمه سجادیان؛ معصومه قسطین رودی
200,000
خودآموز سریع LATEX ، مس فروش
علی مس فروش
300,000
هیدرومتالورژِی ج1:کلیات و لیچینگ کانیهای مختلف،حبشی،د.شاهرود
سیدضیاءالدین شفائی؛ فتحی حبشی؛ محمود عبداللهی
250,000
اصول سرامیک ها،میشل،قطعی،د.شاهرود
مجتبی قطعی؛ میشل بارسوم
400,000
مبانی مدیریت ورزشی،رابرت بیکر،حسینی نیا،د.شاهرود
رابرت.ِِِیی.بیکر ؛ رضا حسینی نیا؛ احمدعلی آصفی؛ کریگ اشریک
250,000
زمین شناسی زیست محیطی،حافظی مقدس،د.صنعتی شاهرود
ناصر حافظی مقدس؛ محمد غفوری
250,000
مقدمه ای بر خواص مغناطیسی مواد ج2،گراهام،قاضی،و2،د.شاهرود
محمدابراهیم قاضی؛ کالیتی ؛ محمدحسین عامریون؛ گراهام
230,000
عناصر کمیاب از خاک به انسان،آلینا،عباس پور،د.شاهرود
آلینا کاباتا؛ علی عباس پور؛ پندیاس ؛ علی اصغر نادری؛ آرون.ب.موخرجی
38,000
مقاومت مصالح ج1،هیبلر،شریعتی،و8،د.شاهرود
محمود شریعتی؛ آر.سی.هیبلر ؛ محمدجواد مغربی؛ مسعود مهدی زاده رخی
300,000
غیرمانگاری سیال در سیستم ها 2جلدی،وایلی،استریتر،احمدی،د.شاهرود
وایلی-استریتر ؛ احمد احمدی؛ مجتبی عامری؛ زهرا اشکو
360,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه