ناشر: ستاره ، تبریز
تعداد عنوان ها: 5
پنج تکنیک کاربردی در آزمون های غیر مخرب، رادمهر
احمد رادمهر؛ هادی استاد آقایی
40,000
شیمی نانومواد ج1:پیشرفتهای اخیر و مواضع جدید،رائو،لسانی،آشینا تبریز
اصغر لسانی؛ سی. ان. آر. رائو؛ اعظم سیفی؛ آ. مولر؛ آ. ک. چسام
65,000