ناشر: ستاره ، تبریز
تعداد عنوان ها: 6
پنج تکنیک کاربردی در آزمون های غیر مخرب، رادمهر
احمد رادمهر؛ هادی استاد آقایی
40,000
تشریح مسایل سیستم های کنترل مدرن ویرایش 9 ، درف ، صنعتی
رابرت اچ بیشاب؛ حسن صنعتی؛ ریچارد سی . درف؛ رقیه انقیاد
99,000
شیمی نانومواد ج1:پیشرفتهای اخیر و مواضع جدید،رائو،لسانی،آشینا تبریز
اصغر لسانی؛ سی. ان. آر. رائو؛ آ. مولر؛ اعظم سیفی؛ آ. ک. چسام
65,000