ناشر: پاریاب ، تهران
تعداد عنوان ها: 14
انگلیسی عمومی ، جلیلی فر ،پاریاب
علیرضا جلیلی فر؛ اسماعیل عبدالله زاده؛ فیروز محمدی
65,000
بررسی سیستم های قدرت ، کناری
مقداد تورانداز کناری؛ سبحان محمدیان
60,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال پیشرفته جلد1 ، اشپیگل ، پاریاب
خلیل پاریاب؛ مورای اشپیگل؛ حمید تولایی؛ بیژن شمس
65,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال پیشرفته جلد2 ، اشپیگل ، پاریاب
مورای اشپیگل؛ خلیل پاریاب؛ حمید تولایی؛ بیژن شمس
65,000
ریاضیات عمومی ج1،مارون،پاریاب
خلیل پاریاب؛ ایساک مارون
185,000
ریاضیات عمومی ج1،مارون،پاریاب
ایساک مارون؛ خلیل پاریاب
185,000
ریاضیات عمومی ج2،مارون،پاریاب
علی جهانخانی؛ ریموند پی. نوو؛ علی پارسائیان
185,000
ریاضیات مهندسی (آنالیز فوریه) ، جذبی
بتول جذبی؛ احسان سیدین؛ احمد ابراهیمی
32,000