ناشر: نص ، تهران
تعداد عنوان ها: 64
53 اصل مذاکره ، شعبانعلی ، نص
لیگ تامپسون؛ محمدرضا شعبانعلی؛ آرش قبایی
120,000
اپتیک ، دیانی ، نص
محمود دیانی؛ بوجن هشت
280,000
اتوکد 2000 مرجع سریع ، امورا
جورج امورا؛ روبرت کالری
40,000
الکترونیک 3 ،نشاطی ، نص
محمدحسن نشاطی
150,000
آموزش Microsoft Office 2000 در ده دقیقه ، آکلن ، زارع پور
علیرضا زارع پور؛ لورا آکلن
15,000
آموزش VBScript در 21 روز ، بروفی ، گوهری
پریسا گوهری؛ کیت بروفی
25,000
آموزش Visual C++ . Net در 21 روز ، چاپمن ، انصاری
علیرضا انصاری؛ دیویس چاپمن
35,000
پردازش سیگنال گسسته در زمان ج1 ، اپنهایم ، دیانی ، نص
آلن وی.اپنهایم؛ محمود دیانی؛ رانلد دبلیو.شیفر
250,000
تبدیل فوریه و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی ، پیترز ، ستاره دان
کمال الدین ستاره دان؛ تری پیترز؛ جکی ویلیامز؛ حمید بهنام
20,000
تحلیل و طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ،گری،احسانی اردکانی،نص
پاول.ار.گری ؛ احسانی اردکانی؛ رابرت جی.میر؛ سعید منصوری
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه