ناشر: نص ، تهران
تعداد عنوان ها: 69
اندروید برای برنامه نویسان ، دایتل ، سیروسیان
کامران سیروسیان؛ پاول دایتل -هاروی دایتل -الکساندر والد
280,000
مبانی میکروالکترونیک،رضوی،دیانی،نص
بهزاد رضوی؛ محمود دیانی؛ محمدحسین زارع
480,000
فنون مذاکره ، شعبانعلی ، نص
محمدرضا شعبانعلی
390,000
شبکه های کامپیوتری ج1 ، تننباوم ، ملکیان ، نص
احسان ملکیان؛ اندو تننباوم دیوید ودرال؛ علیرضا زارع پور
280,000
طراحی،معماری و سازمان کامپیوتر، پترسون ، ملکیان ، نص
احسان ملکیان؛ پروفسور دیوید پترسون؛ علی ذاکرالحسینی؛ جان هنسی
390,000
مبانی ماشین های الکتریکی،چاپمن،دیانی،و5،نص
استفن .جی . چاپمن؛ محمود دیانی
650,000
تحلیل و طراحی مدارهای منطقی دیجیتال ، نلسون ، دیانی ، نص
نلسون؛ محمود دیانی؛ ناگل؛ کارول ؛ ایروین
350,000
سیستم های توزیعی اصول و روشها،زارع پور،نص
علیرضا زارع پور؛ اندرو تننباوم؛ مارتن فان استین
290,000
سیگنالها سیستم ها،اپنهایم،دیانی،نص
محمود دیانی؛ آلن اپنهام؛ آلن ویلسکی؛ حمید نواب
120,000
مبانی شبکه عصبی ساختارها الگوریتم ها وکاربردها،فاست،ویسی،نص
لوران فاست؛ هادی ویسی؛ کبری مفاخری؛ سعید باقری شورکی
250,000
مرجع کامل میکروکنترلرهای AVR،پرتوی فر،و2،نص
محمدمهدی پرتوی فر؛ فرزاد مظاهریان؛ یوسف بیانلو
280,000
شبکه کامپیوتری رویکرد بالا به پایین،کروز،ملکیان،نص
جیمز کوروس؛ احسان ملکیان؛ کیت راس؛ علیرضا زارع پور؛ محمدگنجی ؛ کروز
390,000
میکروکنترهای AVR،الوندی،نص
جابر الوندی
190,000
مدار منطقی ، براون ، زارع پور ، نص
علیرضا زارع پور؛ استفن براون
300,000
طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ،رضوی،نص
داریوش شیری؛ بهزاد رضوی؛ حسن معرفی
390,000
شبکه های کامپیوتری ج2 ، تننباوم ، ملکیان ، نص
احسان ملکیان؛ اندرو تننباوم؛ علیرضا زارع پور؛ دیوید ودرال
190,000
میکروالکترونیک RF،بهزاد رضوی،دیانی،نص
محمود دیانی؛ بهزاد رضوی
350,000
تحلیل و طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ،گری،احسانی اردکانی،نص
احسانی اردکانی؛ پاول.ار.گری ؛ سعید منصوری؛ رابرت جی.میر
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه