ناشر: نص ، تهران
تعداد عنوان ها: 55
اتوکد 2000 مرجع سریع ، امورا
جورج امورا؛ روبرت کالری
40,000
الکترونیک 3 ،نشاطی ، نص
محمدحسن نشاطی
150,000
آموزش Microsoft Office 2000 در ده دقیقه ، آکلن ، زارع پور
علیرضا زارع پور؛ لورا آکلن
15,000
آموزش VBScript در 21 روز ، بروفی ، گوهری
پریسا گوهری؛ کیت بروفی
25,000
آموزش Visual C++ . Net در 21 روز ، چاپمن ، انصاری
علیرضا انصاری؛ دیویس چاپمن
35,000
پردازش سیگنال گسسته در زمان ج1 ، اپنهایم ، دیانی ، نص
محمود دیانی؛ آلن وی.اپنهایم؛ رانلد دبلیو.شیفر
250,000
تبدیل فوریه و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی ، پیترز ، ستاره دان
کمال الدین ستاره دان؛ تری پیترز؛ حمید بهنام؛ جکی ویلیامز
20,000
تحلیل و طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ،گری،احسانی اردکانی،نص
پاول.ار.گری ؛ احسانی اردکانی؛ رابرت جی.میر؛ سعید منصوری
250,000
رهیافت حل مسئله در سیستم های کنترل ، دیانی ، نص
محمود دیانی؛ بهرام کریمی
180,000
سیستم های توزیعی اصول و روشها،زارع پور،نص
علیرضا زارع پور؛ اندرو تننباوم؛ مارتن فان استین
290,000
سیگنالها سیستم ها،اپنهایم،دیانی،نص
آلن اپنهام؛ محمود دیانی؛ آلن ویلسکی؛ حمید نواب
320,000
شبکه کامپیوتری رویکرد بالا به پایین،کروز،ملکیان،نص
احسان ملکیان؛ جیمز کوروس؛ کیت راس؛ علیرضا زارع پور؛ محمدگنجی ؛ کروز
390,000
شبکه های کامپیوتری ج1 ، تننباوم ، ملکیان ، نص
احسان ملکیان؛ اندو تننباوم دیوید ودرال؛ علیرضا زارع پور
280,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه