ناشر: نص ، تهران
تعداد عنوان ها: 54
922406
محمود دیانی؛ استفن .جی . چاپمن
320,000
اتوکد 2000 مرجع سریع ، امورا
جورج امورا؛ روبرت کالری
40,000
الکترونیک 3 ،نشاطی ، نص
محمدحسن نشاطی
150,000
آموزش Microsoft Office 2000 در ده دقیقه ، آکلن ، زارع پور
علیرضا زارع پور؛ لورا آکلن
15,000
آموزش VBScript در 21 روز ، بروفی ، گوهری
پریسا گوهری؛ کیت بروفی
25,000
آموزش Visual C++ . Net در 21 روز ، چاپمن ، انصاری
علیرضا انصاری؛ دیویس چاپمن
35,000
تبدیل فوریه و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی ، پیترز ، ستاره دان
تری پیترز؛ کمال الدین ستاره دان؛ جکی ویلیامز؛ حمید بهنام
20,000
تحلیل و طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ،گری،احسانی اردکانی،نص
احسانی اردکانی؛ پاول.ار.گری ؛ رابرت جی.میر؛ سعید منصوری
250,000
رهیافت حل مسئله در سیستم های کنترل ، دیانی ، نص
محمود دیانی؛ بهرام کریمی
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه