ناشر: سیمای دانش ، تهران
تعداد عنوان ها: 261
2000 مسئله حل شده شیمی فیزیک ، متز ، توحیدی
کلاید متز؛ فرهاد توحیدی
22,000
MANAGEMENT (افست) ، کونتز
HAROLD KOONTZ؛ HEINZ WEIHRICH
85,000
ارشد ریاضی عمومی 1،مهدیان،سری عمران
مسعود مهدیان؛ مجید فرقانی
390,000
ارشد ریاضی عمومی 2،مهدیان،سری عمران
مسعود مهدیان؛ عباس تاجیک
390,000
ارشد سازه های بتنی ج1،فنایی،(سری عمران)،نسل جدید
محسن حیدری؛ نادر فنائی؛ محمد آهنگر
280,000
ارشد سازه های بتنی ج2،فنایی،(سری عمران)،نسل جدید
محمدآهنگر ؛ نادر فنایی؛ محسن حیدری
270,000
ارشد معادلات دیفرانسیل،مهدیان،سری عمران
مسعود مهدیان؛ مجید فرقانی؛ ناظرعلمی:محمدصادق معتقدی
390,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه