ناشر: فن آذر ، تبریز
تعداد عنوان ها: 35
آمار و احتمالات مهندسی : آمار 1 ، شهامت
ابوالفضل شهامت؛ حسین جباری خامه
30,000
تحلیل مسائل ترمودینامیک به کمک نرم افزار EES ، محمدیان،آشیناتبریز
مرتضی یاری؛ عباس محمدیان؛ بهنام رهبر؛ محمود چرمیان
48,000
تشریح کامل مسایل دینامیک،و6،مریام،وجدی،فن آذر تبریز
محمد وجدی؛ هادی فلاح اردشیر؛ امیر سرورالدین
185,000
تشریح کامل مسائل استاتیک ، جانستون ، و 8 ، شاه ابراهیمی،فن آذر تبریز
سیدپدرام شاه ابراهیمی؛ فریناند پی. بی یر؛ ای. راسل جانستون
230,000
تشریح کامل مهندسی کنترل اوگاتا ، شاهنده
رضا کرمی شاهنده؛ کاتسوهیکو اوگاتا
50,000
تشریح مسایل سیستم های مخابراتی ج1،کارلسون،مهاجری،و5،فن آذرتبریز
بروس کارلسون؛ عطا الله مهاجری؛ پل کریلی؛ امیر ریخته گر غیاثی
98,000
تشریح مسایل سینماتیک و دینامیک ماشین ها ، مارتین ، سرورالدین
امیر سرورالدین؛ هادی فلاح اردشیر؛ محمد وجدی
65,000
تشریح مسایل مبانی ماشین های الکتریکی،چاپمن،مهاجری،و5،آشیناتبریز
عطاالله مهاجری؛ استفن ج.چاپمن؛ حسن میراب
85,000
تشریح مسائل استاتیک،مریام،بهقدم،ویراست6،فن آذرتبریز
جی ال مریام؛ مهدی امی بهقدم؛ ال جی کرایگ؛ میلاد تیموری
55,000
تشریح مسائل طراحی اجزای ماشین ج1،شیگلی،سرابچی،و9،فن آذر تبریز
نیلوفر سرابچی؛ شیگلی ؛ هادی فلاح ادرشیر؛ بودیناس؛ محمد وجدی
265,000
تشریح مسائل طراحی اجزای ماشین ج2،شیگلی،سرابچی،و9،فن آذر تبریز
نیلوفر سرابچی؛ شیگلی ؛ بودیناس؛ هادی فلاح اردشیر؛ محمد وجدی
95,000
تشریح مسائل مقاومت مصالح (1)،جانستون،بهقدم،و5،فن آذر تبریز
ایرج امیری بهقدم؛ فردیناند بی یر؛ ای.راسل.جانستون ؛ پوریا صاقینی؛ جان.تی.دولف ؛ دیوید اف.مازورک
205,000
تشریح مسائل مهندسی کنترل ویراست 4، اوگاتا، شاهنده
رضا کرمی شاهنده؛ کاتسو هیکو اوگاتا؛ حسن میراب
50,000
چرخ دنده تراشی ، آشوبی
احد آشوبی
20,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه